Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Merdümgirizliğin Haklı Zemini: Modern Yaşamda Uzlet
(The Rightfull Condition Of Unsociality: Uzlah In Modern Life )

Yazar : Adnan ARSLAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 43
Sayfa : 4638-4645
147    92


Özet

İnsan olmanın kaçınılmazlardan biri olan sosyalliğin aksine kimi zaman da Müslüman açısından istisnai bir durum olarak “mahremiyet” ve gerektiğinde de toplumdan soyutlanma anlamında “uzlet” gerekli olmaktadır. Müslümanca bir yaşam sürdürmek isteyen mütedeyyin birey, zaman zaman yaşadığı toplumun ıslahı kolay olmayan yozlaşmaları ile muhatap olmak zorunda kaldığında ister istemez kendini izole etmek durumundadır. Hadislerde “uzlet” olarak tavsiye edilen bu kaçış, mevcudu koruma adına proaktif bir reflekstir. Yaşadığı toplumun gayr-i ahlaki ve gayr-i İslami davranışlarından kaçınmak maksadıyla nebevi bir “bireysellik”tir. Her ne kadar Sünnette asıl olan diğergâmlık ve halkla iç içe bulunmak da olsa bunun bir istisnası olarak kimi zaman da “uzlet” ön görülmüştür. Bu makale Sünnet-i Seniyyenin tavsiye ettiği ve yıllar içerisinde de tasavvuf ekollerinde sistemleşen “uzlet” pratiğinin modern yaşam koşullarında uygulanma keyfiyeti üzerinde durmaktadır. Hangi şartlarda ve kimlere karşı uzlete çekilmesi gerektiği hususunda değerlendirmelerde bulunacaktır. Girişte uzleti gerekli kılan şartların neler olduğuna dair bilgi verilecektir. Sonrasında ise bu zamanın şartlarında özellikle de iş hayatında uzletin tatbiki hakkında sarf-ı kelam edecektir.Anahtar Kelimeler
Din psikolojisi, uzlet, merdümgirizlik, halvet, kaçınmak

Abstract

Unlike sociality, which is one of the inevitable human beings, it is sometimes necessary for Muslims to olarak privacy olarak and when necessary reconciliation in the sense of isolation from society. The individual who wants to live a Muslim life must inevitably isolate himself when he has to deal with degenerative degeneration of the society in which he lives from time to time. This escape, recommended as an bir appellation had in hadiths, is a proactive reflection for the conservation of existing. It is a i individuality in order to avoid non-moral and non-Islamic behavior of the society in which they live. Although it is intertwined with the otherness and the people, which is the main thing in the Sunnah, as an exception of this, sometimes diğer convergence has been foreseen. This article focuses on the practice of the application of mediation which is recommended by the Sunnah and systematized within the Sufism schools in modern life conditions. He will make evaluations about the conditions and the need to withdraw against the others. At the entrance, information will be given about the conditions that require the extension. Then, in the conditions of this time, especially in business life will be consumed aboutKeywords
Unlike sociality, which is one of the inevitable human beings, it is sometimes necessary for Muslims to olarak privacy olarak and when necessary reconciliation in the sense of isolation from society. The individual who wants to live a Muslim life must inevitably isolate himself when he has to deal with degenerative degeneration of the society in which he lives from time to time. This escape, recommended as an bir appellation had in hadiths, is a proactive reflection for the conservation of existing. It is a i individuality in order to avoid non-moral and non-Islamic behavior of the society in which they live. Although it is intertwined with the otherness and the people, which is the main thing in the Sunnah, as an exception of this, sometimes diğer convergence has been foreseen. This article focuses on the practice of the application of mediation which is recommended by the Sunnah and systematized within the Sufism schools in modern life conditions. He will make evaluations about the conditions and the need to withdraw against the others. At the entrance, information will be given about the conditions that require the extension. Then, in the conditions of this time, especially in business life will be consumed about

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri