Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Perde Romanı’nda Perdeye Yansıyan Paranoya
(Paranoia Reflected on board in Perde Novel )

Yazar : Özber CAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 41
Sayfa : 4423-4437
103    60


Özet

Bu çalışma, yabanda işlenen bir cinayetin roman kurgusuna alınmasını ve dilin materyal unsurlarına dayanarak çözümlenmesini inceler. Göçle başlayan bir edebiyat, toplumsal sorunları derinleştiren yabancı düşmanlığının aşağılama, dışlama, taciz, şiddet ve cinayeti işlemeye başlamıştır. Hapçıların, torbacıların, serserilerin, ırkçıların oluşturduğu çeteler sokağı ve toplumsal hayatı, birlikte yaşamayı tehlikeli hale getirmiştir. O tehlikenin daha çok Türkleri etkilemiş ve bir Türk kızının tecavüz edildikten sonra vücuduna beton blok bağlanarak derin bir gölete atılmış olması dikkat çekicidir. Cinayeti çözümleyebilmek için Türkiye’den davet edilen polis şefi, araştırma esnasında yardımcısına aşık olmuştur. Alman cinayet masası şeflerinin araştırmayı ve bulguları alay konusu yapması, gizli ırkçılığı düşündürmüştür. Kanıtlar üzerinde yürütülen tartışmalar sonuç getirmeyince, talihsiz olaya özgü çizimler projeksiyona yansıtılmıştır. Soruşturma, ifade ve kanıtlar sokak serserisi bir Alman’ı gösterirken, Türk polis şefi ve Alman yardımcısı çetelerin küfürleri arasında aşık çift olarak oradan ayrılır. Dil, tematik olgu, olay örgüsü, karakterler, zaman, mekân, gerekçe ve veriler yabanda işlenen bir cinayeti, yabanda başlayan aşkı anlaşılmaya açacaktır. Ne de olsa acımasızlığın ve aşkın ne zamanı vardır ne coğrafyası.Anahtar Kelimeler
Perde, paranoya, şiddet, kriminal kurgu, Feridun Zaimoğlu.

Abstract

This study examines the novel fiction of a murder committed in the wild and the analysis of language based on material elements. A literature that began with migration began to commit humiliation, exclusion, harassment, violence and murder of xenophobia which deepenes social problems. Gangs street made up of pillers, drug dealers, hooligans and racist and their social life made living together dangerous. It is noteworthy that the danger affected the Turks more and that a Turkish girl was raped and thrown into a deep pond with concrete blocks attached to her body. The police chief invited from Turkey to resolve the murder, has been in love with the investigation assistant. The German homicide chiefs mocked the investigation and this caused to think hidden racism. When the discussions on the evidence failed, the unfortunate event-specific drawings were projected. Investigations, statements and evidence point to a stray German, while the Turkish police chief and his German assistant leave as a couple in love between the curses of the gangs. Language, thematic phenomenon, plot, characters, time, place, justification and data will lead understanding of a murder in the wild and the love that started in the wild. After all, cruelty and love are timeless and placeless.Keywords
Board, paranoia, violence, criminal fiction, Feridun Zaimoglu.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri