Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Un Sanayi Sektöründe İhracat Sorunları ve Çözüm Önerileri: Keşifsel Bir Araştırma
(Export Problems In Flour Industrial Sector And Solutions: An Exploratory Research )

Yazar : Cansu TOR KADIOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 41
Sayfa : 4387-4398
104    62


Özet

Araştırmanın amacı; un ihracatında sektörel sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmektir. Bu bağlamda 25-28 Nisan 2019 ta-rihleri arasında Antalya’da düzenlenen, 15. Uluslararası TUSAF Kongresi katılımcılarından, un sanayi firma sahipleri ve çalışanları ile yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanarak görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler nitel araştırma yöntemlerinden betimleyici ana-liz tekniğiyle raporlanmıştır. Elde edilen bulgular incelendiğinde; buğday ekim alanlarının azalması, döviz kuru dalgalanmaları ve devlet teşvikinin az olması sektörün en temel sorunları olarak tespit edilmiştir. Ulaşılan çözüm önerileri ise; tek pazara bağlı kalmamak, ürünün katma değerini artırmak ve uluslararası düzeyde pazarlama faaliyetleri planlamak olmuştur.Anahtar Kelimeler
İhracat, Pazarlama, Un, Buğday

Abstract

Purpose of the research; to identify sectoral problems in flour export and to develop solutions. In this context, between 25-28 April 2019, interviews were held with participant of 15. International TUSAF Congress, the owners and employers of the flour company through a semi-structured interview form. The data were reported by descriptive analysis technique of qualitative research methods. When the obtained findings are examined; the decrease of wheat planting areas, exchange rate fluctuations and low government incenti-ves are determined as the most basic problem of the sector. Suggested solutions are; not to stick to the single market, to increase the ad-ded value of the product and to plan marketing activities at the international level.Keywords
Export, Marketing, Flour, Wheat

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri