Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Okul Müdürlerinin Zorunlu Yer Değiştirme (Rotasyon) Uygulamalarına İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
(Teachers' Opinions About The Implementation Of Mandatory Displacement (Rotation) Of School Principals )

Yazar : Celal GÜLŞEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 41
Sayfa : 4255-4262
102    62


Özet

Araştırma, okul müdürlerinin sık sık görev yerlerinin değiştirilmesi (rotasyonu) konusunda öğretmenlerin neler düşündüğünün öğrenilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma genel tarama modeliyle yapılmış olup, araştırmanın evrenini, Özel bir üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi anabilim dalında 2012-2016 yılları arasında tezsiz yüksek lisans yapan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli okullarda görevli 305’i erkek ve 99’u kadın olmak üzere 404 öğretmen oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşıldığı için ayrıca örneklem alınmamıştır. Görüşlerin belirlenmesi amacıyla araştırmacılar tarafından bu araştırma için beşli likert tipiyle geliştirilen ve Cronbach's Alpha katsayısı 0,7796 olarak hesaplanan “Okul Yöneticilerinde Yer Değişikliği (Rotasyon) Uygulaması” anketi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler tablolar yardımıyla istatistiksel olarak değerlendirilmiş, değerlendirme sonuçları tablolar yardımıyla açıklanmıştır. Öğretmenler, rotasyon uygulamalarına genel olarak olumlu "Okul Yöneticilerinin Yerine Getirilmesi (rotasyon) uygulamasının" katılım düzeyindeki "birçoğunun" araştırılmasıyla ilgili göründüğünü düşünüyorlar. Araştırmada sonucunda öğretmenlerin, okul yöneticilerinin, uzun süre aynı okulda müdür olarak görev yapmalarının, onlarda yönetsel körlüğe neden olabileceğini, bu nedenle de yöneticilerin bireysel ihtiyaçları dikkate alınarak rotasyonla yerlerinin değiştirilmesi gerektiğine inandıkları görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Eğitim, Okul Yönetimi, Okul, Okul Müdürü, Rotasyon

Abstract

The research was carried out to learn about the changes in the principals' place. The research was conducted through a general screening model. The population consists of the 404 teachers, including 305 male and 99 female teachers at the Ministry of Education, and the master's without thesis at a Private University Institute of Social Sciences, Educational Administration and Supervision Planning and Economics departments between 2012-2016. The sample was not taken due to the access to the population. In order to determine the views with a five-point Likert-type developed by researchers and Cronbach's alpha coefficient calculated as 0.7796 "Relocation of School Administrators (rotation) Application questionnaire was used. The data obtained in the research was evaluated statistically analysied with the help of tables, the evaluation results were explained with the help of tables. Teachers believe that with the findings obtained in this research, school administrators, being a long period of time to act as principal in the same school, it could lead to administrative blindness; therefore, by considering individual needs of the managers, the replacement should be applied by rotation.Keywords
Education, School Management, School, The School Principals, Rotation.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri