Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Bilim – Cinsiyet Çatışması ve Bilginin Cinsiyeti Üzerine
(On The Conflict Between Science And Gender And The Gender Of Knowledge )

Yazar : Hale TORUN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 41
Sayfa : 4364-4370
110    69


Özet

Bilim dünyaya insan tarafından hediye edilen en akıl almaz araştırma yöntemidir. Bilginin kendisi bile yapılmış ve yapılacak her şeyin bütününü oluşturmaktadır. Bilimin cinsiyetle olan ilişkisine dikkat çeken 2009 yılı yapımı ‘Agora’ ve 1997 yılında yapılan ‘Contact’ filmlerine ilham veren iki kadın figür İskenderiyeli Hypatia ve Dr. Eleanor Arroway, bilim dünyasında yaşanmış ya da yaşanabilir öyküler sunarak matematiği evrensel bir dil olarak kabul etmişlerdir. Birisi gerçek bir yaşam öyküsü olan İskenderiyeli Hypatia, diğeri de kurgu bir karakter olan ve Carl Sagan’nın Plutzer ödüllü ‘Contact’ romanından uyarlanan Amerika Birleşik Devletlerinin SETİ projesini yöneten Dr. Eleanor Arroway’dir. Dr. Eleanor Arroway uzaylılarla kurduğu matematiksel iletişimde kullandığı matematik dille evrensel dilin yakalanabilirliğini kanıtlamaya çalışır. İskenderiyeli Hypatia ise M.Ö. 400’lerde dünyayı, evreni ve gökyüzünü matematikle anlamaya çalışmıştır. O’nun çalışmaları daha sonra Copernic ve Galileo gibi bilim insanlarına gökbilimi ve yörüngeler hakkında yardım edecektir. Bu çalışmada iki kadın karakterinin sinemaya kazandırılması sonucunda izlenimci bir bakış açısıyla kadın, matematik ve evrensellik vurgusu incelenmektedir.Anahtar Kelimeler
Bilim, Sosyal Cinsiyet, Kadınlar, Bilgi, Sinema

Abstract

Science is the most incredible research method gifted to the world by humans. Even knowledge itself is the whole of everything we have done and everything we will do. Two female figures who drew attention to the relationship between science and gender and inspired the films ‘Agora’ (2009) and ‘Contact’ (1997) adopted mathematics as a universal language by presenting stories that were experienced or that could be experienced in the scientific world. One was the real – life story of Hypatia of Alexandria, and the other was a fictional character, Dr. Eleanor Arroway, the director of the US SETI project as based on Carl Sagan's Pulitzer – winning novel called ‘Contact’. Dr. Eleanor tried to prove the capturability of the universal language with the mathematical language she used in her mathematical communication with the aliens. Hypatia tried to understand the world, the universe and the sky with mathematics in 5th Century BC. Her works would later help scientists like Copernic and Galileo on astronomy and orbits. In this study, we will examine the emphasis on women, mathematics and universality from an impressionistic perspective as a result of bringing two female characters into cinema.Keywords
: Science, Social Gender, Women, Knowledge, Cinema

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri