Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İstihbarat ve Yapay Zekâ İlişkisi
(Relationship Between Intelligence And Artificial Intelligence )

Yazar : Mehmet Akif ORUÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 41
Sayfa : 4224-4234
    


Özet

Gelişen teknoloji ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla yeni bir boyut kazanan istihbarat ve güvenlik faaliyetleri yapay zekâ ve robotik teknolojisinin gelişimiyle çok farklı bir yapıya dönüşmektedir. Yapay zekâ, istihbarat ve güvenliğin geleceğinde önemli bir yere sahip olacaktır. Bu çalışmada, istihbaratın; başta yapay zekâ olmak üzere teknolojik gelişmelerden nasıl etkilendiği ve gelecekte nasıl etkileneceği ortaya konulmuştur. Günümüzde istihbarat amacıyla bilginin, toplanması, tasnif edilmesi, değerlendirilmesi, analiz edilmesi ve yorumlanması sürecinin tamamı siber istihbarat ve yapay zekâ yöntemleriyle yapılabilmektedir. Üstelik bu süreç klasik yöntemlerden daha geniş bir alanda ve daha ucuza, insan analistlerden daha hızlı ve daha rasyonel bir şekilde yürütülmektedir. Bu çalışma istihbarat çarkı olarak ifade edilen bahsi geçen sürecin gelecekte yapay zekâ ile donatılmış tam otonom sistemler (robot istihbarat analistleri ve saha uzmanları) tarafından yürütülebileceğinin olabilirliğini ortaya koymaktadır.Anahtar Kelimeler
İstihbarat, Yapay Zekâ, Siber İstihbarat, Siber Uzay, Espiyonaj

Abstract

Intelligence and security activities, which gained a new dimension with the development of technology and widespread use of the Internet, are turned into very different structure with the development of artificial intelligence and robotic technology. Artificial intelligence will have an important place in the future of intelligence and security. This paper is examined how intelligence especially artificial intelligence is affected by technological developments, and how it will be affected in the future. Today, the whole process of collecting, classifying, evaluating, analyzing and interpreting information for intelligence purposes can be done by cyber intelligence and artificial intelligence methods. Moreover, this process is carried out by artificial intelligence wider and cheaper than classical methods, faster and more rationally than human analysts. This paper points out the possibility that the so-called intelligence cycle can be carried out by fully autonomous systems which equipped with artifical intelligence (robotic intelligence analysts and robotic field experts) in the future.Keywords
Intelligence, Artificial Intelligence, Cyber Intelligence, Cyber Space, Espionage.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri