Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kobi Yöneticilerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluklarının Karşılaştırılması: Şırnak ve Gaziantep Örneği
(Comparison Of Corporate Social Responsibility Of Sme Managers: The Case Of Şirnak And Gaziantep )

Yazar : Süreyya ECE    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 41
Sayfa : 4357-4363
    


Özet

İşletmelerin varlığını sürdürebilmesi için dikkate alması gereken bir takım sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumluluklar genel olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) olarak adlandırılmaktadır. KSS ekonomik, yasal, etik ve gönüllü olmak üzere dört gruba ayrılmaktadır. Türkiye’deki işletmelerin büyük çoğunluğunu oluşturan KOBİ’ler için de KSS büyük önem taşımaktadır. Çoğunluğu aile işletmesi olan KOBİ’lerin sonraki nesillere geçebilmesinin kurumsallaşmasına bağlı olduğu söylenebilir. Kurumsallaşan bir KOBİ, varlığını sürdürmesinin yanı sıra zaman içerisinde büyüyerek daha geniş bir alanda faaliyet gösterebilir. Ancak bazı KOBİ’ler Kurumsal Sosyal Sorumluluklara dikkat ederken, bazıları bu sorumluluklardan bazılarına önem vermektedir. Bu çalışmada İşletme yöneticilerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluklarının faaliyette bulundukları bölgelere göre değişip değişmediği belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda Şırnak ve Gaziantep illerinde faaliyet gösteren KOBİ yöneticileriyle anket yapılmıştır. T-Testi Analizi ile katılımcıların KSS boyutları açısından aldıkları ortalamalar karşılaştırılmıştır. Analiz sonucunda ortalamalar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bu sonuç, KOBİ yöneticilerinin kurumsal sosyal sorumlulukları üzerinde faaliyette bulundukları bölgenin etkili olmadığını göstermiştir.Anahtar Kelimeler
Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Ekonomik Sorumluluk, Yasal Sorumluluk, Etik Sorumluluk, Gönüllü Sorumluluk

Abstract

Businesses have some responsibilities that they need to take into account in order to survive. These responsibilities are generally referred to as Corporate Social Responsibility (CSR). CSR is divided into four groups as economic, legal, ethical and voluntary. CSR are also very important for SMEs that compose the majority of enterprises in Turkey. It can be said that the transition to the next generations of SMEs, the majority of which are family-owned, depends on institutionalization. In addition to maintaining the existence of an institutionalized SME, it can grow in time and operate in a wider area. However, some SMEs pay attention to CSR, while others attach importance to some of these responsibilities. In this study, it has been tried to determine whether the CSR of the business managers changes according to the regions in which they operate. In this context, a survey was conducted with SME managers operating in Şırnak and Gaziantep. The T-Test Analysis and the mean scores of the participants in terms of CSR dimensions were compared. In the analysis no significant difference was found between the means. This result showed that the region in which SMEs operate is not effective on their corporate social responsibility.Keywords
Corporate Social Responsibility, Economic Responsibility, Legal Responsibility, Ethical Responsibility, Voluntary Responsibility

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri