Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Vakıf Şartlarının İhlaline Dair Örneklemeler
(Examples For The Breach Of The Waqfs Conditions )

Yazar : Sakine AKCAN EKİCİ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 41
Sayfa : 4217-4223
    


Özet

Osmanlı Devleti’nde başta padişah olmak üzere, hanedan üyeleri, yüksek dereceli devlet memurları, toplumun seçkin kişileri ve hayırseverler toplum yararına çeşitli vakıflar kurmuşlardır. Devlet bu vakıfların idame etmesi, korunması ve işlevini yerine getirebilmesi için çeşitli önlemler almış, yapılan suiistimaller karşısında sessiz kalmamıştır. Üst makamlara yapılan şikâyetler üzerinde durulmuş ve vakıflarla ilgili davalar en üst merci olan Divan-ı Hümâyûn’da görüşülerek çeşitli hükümler çıkartılmıştır. Yapılan bu çalışmada vâkıf şartlarına aykırı olarak yapılan bazı suiistimaller ve bu suiistimallere karşı devletin Divan-ı Hümâyûn’da çıkarmış olduğu bazı hükümler üzerinde durulmuştur. Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Vakıflar, Divan-ı Hümâyûn, Vakfiye Şartları.

Abstract

 The Ottoman Empire, especially the sultans, including members of the dynasty, high-ranking civil servants, distinguished people of society and philanthropists have established various waqfs. The state has taken measures to maintain, protect and function these waqfs and has not remained silent in the face of abuses. Complaints made to senior authorities were emphasized and various provisions about waqfs were issued by discussing the highest court case in the Divan-i Hümâyûn. In this study, some abuses against the condition of waqf founder and some of the provisions of the state against the abuses have been discussed. Keywords
Key Words: Waqfs, Divan-ı Hümâyûn, Condition of Waqf Founder.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri