Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Şeyhî’nin Hüsrev ü Şîrin’inde Yer Alan Gazellerin Tema Bağlamında Değerlendirilmesi
(The Evaluation Of The Theme’s Context By Ghazals In Sheikhi's Khusraw And Shirin )

Yazar : Abdulkadir KORKMAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 41
Sayfa : 4322-4342
    


Özet

Şeyhî, 14. yüzyılın sonları ile 15. yüzyılın başlarında Eski Anadolu Türkçesi sahasında eser vermiş olan önemli şairlerden biridir. Şairin bir adet Türkçe Dîvân’ı, bunun dışında Harnâme ve Hüsrev ü Şîrin adıyla bilinen iki mesnevîsi bulunmaktadır. Sanatçının Hüsrev ü Şîrin mesnevîsinde 27 adet gazel yer almaktadır. Bu gazeller aynı zamanda sanatçının Dîvân’ında da bulunmaktadır. Türk edebiyatında mesnevî türünün içerisine gazel ekleme alışkanlığı bugünkü bilgilerimize göre 13. yüzyıldan itibaren görülen bir edebî gelenektir. Şeyhî’de bu geleneğe uyarak bir başka Türk şair Nizâmî’nin Farsça kaleme aldığı Hüsrev ü Şîrin’i yeniden yorumlamıştır. Bu makalede Şeyhî’nin mesnevîde gazel kullanma sebepleri tema bağlamında değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bunu yaparken gazellerin yer aldığı tüm bölümlerde matla ve makta beyitler verilmiş ardından mesnevînin gazelden önceki beyitleri verilerek geçişler gösterilmeye çalışılmıştır. Ayrıca Hüsrev ü Şîrin’de yer alan gazellerin Dîvân’da bulundukları yerler tespit edilerek mukayese yapılmıştırAnahtar Kelimeler
Şeyhî, Hüsrev ü Şîrin, Dîvân Edebiyatı, Mesnevîlerde Gazel Kullanımı

Abstract

Sheikhi is one of the important poets who produced works in the field of Old Anatolian Turkish between the late 14th and early 15th centuries. The poet has one Turkish Dîvân and two mathnavi known as Harnâme and Khusraw & Shirin, in which there are 27 ghazals. These ghazals are also found in the artist's Dîvân. According to our knowledge, the habit of adding ghazals into the mathnavi genre in Turkish literature is a literary tradition that has been seen since the 13th century. Sheikhi who followed this tradition, reinterpreted Khusraw and Shirin, which had been written in Persian by another Turkish poet named Nizâmî. In this article, the reasons why Sheikhi used ghazals in mathnavi were tried to be evaluated in the context of the theme. While doing so, the first and last couplets of all mentioned ghazals were given then, in order to show the transition, the mathnavi's couplets were given before he started producing ghazal's. In addition by locating his ghazals in the Dîvân, a comparison is made.Keywords
Sheikhi, Khusraw and Shirin, Ottoman Classical Literature, Use of Ghazals in Mathnavis

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri