Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kırsal Kesim İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Kavramı Algıları
(Seventh Grade Students' Perceptions Of Environmental Concept In Rural Area )

Yazar : Hakan ÖNCÜL   & Sami OLUK  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 41
Sayfa : 4191-4199
104    62


Özet

Bu çalışmada kırsal kesim ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin çevre kavramına ilişkin algıları değerlendirilmiştir. Çalışma Söke (Aydın) ve Demirci (Manisa) ilçelerindeki ilköğretim okullarında gerçekleştirilmiştir. Araştırma 120, 7. sınıf öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Seçilen okulların ortak özelliği öğrencilerin çevre köylerde oturmaları ve ailelerinin tarımla uğraşmalarıdır. Araştırma tarama modelli bir çalışmadır. Araştırma veriler yarı yapılandırılmış görüşme ve zihin haritalama tekniğine göre toplanmıştır. Araştırmanın verileri içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Araştırma bulguları, 120 öğrencinin çevre kavramını 611 farklı kavramla tanımlamışlardır. 611 sözcüğün kategorilere dağılımı, biyo-fiziksel (11), duyusal (9), koruma (7), bozulma (5), mekan (4), kültürel (3) ve ekonomik (2) şeklinde gerçekleşmiştir. Araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: (1) öğrencilerin çevre kavramını baskın olarak çevrenin canlı özelliklerine algılamaktadırlar: (2) çevre kavramına ilişkin bilgilerinin sınırlı, basit ve yetersizdir; (3) öğrencilerdeki çevre kavramı sürdürülebilir kalkınmanın öğretimi için yeterli değildir.Anahtar Kelimeler
Çevre eğitimi, Çevre kavramı, Ekoloji, İlköğretim

Abstract

In this study, primary school 7th grade Students’ environment concepts on Rural area was evaluated. The study was done in primary schools in the districts of Söke (Aydın) and Demirci (Manisa). The research was conducted with 7th grade students (N=120). The common feature of the selected students stays in the surrounding villages. All students’ family are farmers. The research data was collected according to the semi-structured interview and mind mapping technique. The data of the study were evaluated by content analysis. The research findings are given as fallows: 120 students defined the environment concept with 611 different words. 611 concept divided into 7 categories. The distribution of concepts in the categories: Biophysical 11, affective 9, protection 7, degradation 5, space 4, cultural 3, economy 2. The results of the investigation showed that (1) the biological dimensions are dominant in the students' environment concepts; (2) the knowledge of the concept of the environment is limited, simple and inadequate; (3) the concept of environment in students is not sufficient for the teaching of sustainable developmentKeywords
Environmental education, Environment concept, Ecology, Primary education

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri