Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Nehcu’l-Enâm Adlı Eserde Tasavvuf ve Ahlâk (Kalbin Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri)
(Islamic Mysticism And Morals İn The Work Of Nehcu’l Enam (Diseases Of Heart And Treatment Methods) )

Yazar : Ferit DİNÇER    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 41
Sayfa : 4174-4190
    


Özet

ÖZ Molla Halil es-Si‘ridî, şair ve mutasavvıf şahsiyetiyle, kişilerin tefekkür ve amel bütünlüklerini amaç edinerek, bu kişilerin ruhen ve fiilen yücelere çıkabilmeleri için çok değerli bilgilere değinmiş ve bu bilgileri “Nehcu’l-Enâmi’l-Kurdî” adlı eserinde zikrederek tavsiyede bulunmuştur. İnsana bu açıdan yaklaşan Si‘ridî’ye göre tasavvuftaki bütün kavram, konu ve ibadetler insan-ı kâmil yolunda yürüyen mümin için birer araçtır. Yegâne maksat, Allah rızasını kazanmaktır. Yaşadığı hâli, genelde şiir üslûbuna ve özgünlüğüne güçlü bir şekilde yansıtmak hususunda ve tasavvufun birçok konusuna, özellikle insanın kişilik oluşumuna getirmiş olduğu veciz yorumlarla önemli bir âlim ve mutasavvıftır.Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Nehcu’l-Enâm, Molla Halil, Tasavvuf, Kalp Hastalıkları.

Abstract

Molla Halil es-Siridi who was a poe, as aspiring to make a telationship between religious thoughts and practice, has mentioned abuot very significant information to make people emerge both bodliy and spiritually; and he has given some suggestion as having collected this information in his literary work namely “Nehcu’l Enam Kurdî”. According to Siridi, all of concepts, topics and worships are used as a means of being a well-matured Muslim. The real reason is getting the God’s consent. He is an important scholarly person and Sufi because he gets succinct interpretations on many concepts of Islamic Mysticism especially on personality formation for people.Keywords
Key Words: Nehcu’l Enâm, Molla Halil, Islamic, Mysticism, Diseases of Heart

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri