Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Doğada Nanoteknoloji: Geko Etkisi
(Nanotechnology In Nature: Gecko Effect )

Yazar : Ayşe DEMİRKIRAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 42
Sayfa : 4470-4476
125    74


Özet

Doğa, içerisinde birçok çözümü barındıran ve teknolojik gelişmelere ilham kaynağı olan sınırsız bir kaynaktır. İlk ilaç, ilk boya gibi yaşamın ilk başlangıç öğeleri doğadaki bitkilerden elde edilirken, hayatımızı kolaylaştıran büyük buluşların kaynağına inildiğinde bir noktadan doğa ile ilişkisi ortaya çıkmaktadır. Lotus yaprağı veya köpekbalığı derisi örneklerinde olduğu gibi, tabiattaki canlılar, yüzey özelliklerini zor koşullarda kolayca ve hızlıca kontrol edebilmektedirler. Doğadan yapılan gözlemler sonucunda, doğanın birer parçası olan stenocara böceği ve lotus yaprağında farklılıklar gözlemlenerek, yeni teknolojik ürünler ortaya çıkarılmıştır. Bilim adamlarının doğayı izlemesi sonucu ortaya çıkan bu buluşların sayısı ve önemi her geçen gün artmaktadır. Günümüzde en hızlı ilerleyen popüler bir teknoloji olan nanoteknolojinin hayvanlar tarafından kullanıldığı öğrenildiğinden beri insanoğlunun hayatını kolaylaştırıcı sistemler baş döndürücü şekilde gelişmemizi sağlamaktadır. Doğadan taklidi edilerek tasarlanan birçok malzeme, cihaz insan hayatını daha kolay ve daha kusursuz hale getirmektedir. Doğada varolan canlıların taklit edilerek gelişen bu teknolojik alan biyomimetik’tir. İnsanların dikkatini çekip merak uyandıracak doğa harikası olaylardan birisi geko kertenkelesidir. Gekoların ayaklarının altında düz alanlara tırmanabilme özelliğini kazandıran yapışkan dokulardan esinlenerek bilim adamları yapıştırıcılar geliştirmişlerdir. Bu çalışma kapsamında gekoların yüzeye tutunmasından ilham alınarak yapılan uygulamalardan bahsedilmiştir.Anahtar Kelimeler
Nanoteknoloji; Biyomimetik; Geko; Doğa

Abstract

Nature is a limitless resource that contains many solutions and inspires technological developments. While the first starting elements of life, such as the first medicine and the first dye, are obtained from plants in nature, the relationship with nature emerges from a point when the source of great inventions that make our lives easier. As with lotus leaf or shark skin samples, living things in nature can easily and quickly control their surface properties under difficult conditions. As a result of observations made from nature, differences were observed in stenocara beetle and lotus leaf which are a part of nature and new technological products were revealed. The number and importance of these inventions, which are the result of scientists' monitoring of nature, is increasing day by day. Since it is learned that nanotechnology, which is the most popular technology today, is used by animals, systems that facilitate human life enable us to develop in a dizzying way. Many materials and devices designed by imitating nature make human life easier and more perfect. This technological field that develops by imitating living things in nature is biomimetic. One of the marvelous events that attract people's attention and arouse curiosity is the gecko lizard. Scientists have developed adhesives inspired by the adhesive tissue that gives the ability to climb flat areas beneath the feet of geckos. Within the scope of this study, the applications made by inspiring the adherence of geckos to the surface are mentioned.Keywords
Nanotechnology; Biomimetic; Gecko; Nature

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri