Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Teknolojik Gelişmelerin Muhasebe Mesleğine Etkileri: Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Bir Uygulama
(Heat Island And Urbanization Analysis Based On Remote Sensing Methods For Two Different Zones )

Yazar : Özlem TENİK    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 39
Sayfa : 3824-3832
    


Özet

Bu çalışmada, iktisadi faaliyetler sonucunda günlük hayatın ihtiyacı olarak doğan muhasebe mesleğinin teknolojik gelişmelere bağlı olarak gerçekleşen değişikliklerin etkisi üzerinde durulmaktadır. Teknolojik gelişmelerin muhasebe mesleğine olan etkileri tarihsel sıraya göre anlatılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde muhasebe mesleği tanımlanarak, Muhasebenin kavramları, fonksiyonları, muhasebede kullanılan belgeler ve muhasebe süreci açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde muhasebe mesleği unvanları üzerinde durularak Dünya’da ve Türkiye de muhasebe mesleğinin tarihi üzerinde durulmaktadır. Çalışmanın üçüncü bölümünde muhasebe mesleği ile teknoloji ilişkisi açıklanarak. Teknolojik gelişmelerin muhasebe mesleğine kattığı yenilik ve etkileri üzerinde durulmuştur. Çalışmanın dördüncü bölümünde İstanbul İl’inde çalışan ve İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’na kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere Tez’in konusunu oluşturan teknolojinin muhasebe mesleğine olan etkisinin tespit edilmesi adına sorular yöneltilmiştir. Tez’in uygulaması olan anket bu bölümü oluşturmuştur. Bu çalışmanın asıl amacı; geçmişten günümüze kadar hayatımıza etki eden teknolojinin meslekleri de etkisi altına aldığı görülmektedir. Teknolojik gelişmelerin muhasebe mesleğini nasıl etkilediği ve muhasebe mesleğinde yaşattığı sorunlar ve bu sorunların nasıl çözüleceği üzerinde durularak, mesleği icra eden ve icra edecek olan kişilere önerilerde bulunmaktır. Tez'in ve makalenin diğer amacı da Teknolojik gelişmeler sonucunda muhasebe mesleğinin izleyeceği yol'a yanıt aramaktır.Anahtar Kelimeler
Muhasebe, Muhasebe mesleği, Teknolojik gelişmeler.

Abstract

In this study, the effects of the changes that occur due to technological developments in the accounting profession, which is born as the need of daily life as a result of economic activities, are emphasized. The effects of technological developments on the accounting profession are explained. In the first part of the study, the accounting profession is defined and the concepts and functions of accounting, the documents used in accounting and the accounting process are explained. In the second part of the study, the history of accounting in the World and in Turkey are explained by emphasizing the titles of accounting. In the third part of the study, the relationship between accounting and technology is explained and the innovations and effects of technological developments on accounting profession are emphasized. In the fourth part of the study, questions were asked to determine the effect of the technology, which constitutes the subject of the thesis, to the public accountants working in Istanbul and registered to the Chamber of Certified Public Accountants of Istanbul. The survey, which is the application of the thesis, constitutes this section. The main purpose of this study is to reveal that the technology, which affects our lives from the past to the present, also affects the professions. The aim of this course is to make suggestions to the people who will perform and practice the profession by focusing on the problems that the technological developments affect the accounting profession and the problems in accounting profession and how to solve these problems.Keywords
Accounting, accounting profession, technologic developments

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri