Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Millî İktisat Fikrinin Gelişimi ve İtibar-ı Millî Bankası
(Development of the Idea of National Economics in the First World War Year and the National Credit Bank )

Yazar : Yaşar SEMİZ   & Yusuf KODAZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 39
Sayfa : 3803-3812
    


Özet

İkinci Meşrutiyet sonrası yaşanan gelişmeler önce İttihat ve Terakki Fırkasının programına, ardından da ülke siyasetine yansıyan liberal iktisat anlayışının hayata geçmesiyle sonuçlanmıştı. Bu anlayış, kapalı bir ekonomik anlayıştan kurtarılması gereken toplumun refaha ulaşabilmesi yolunda önemli bir çıkış olarak görülmüştü. Liberal karakterli bu politik ve ekonomik söylem, yaşanan Balkan faciası yıllarında ayrılıkçı hareketlerin hız kazanması ile birlikte önemli ölçüde başarısızlığa uğramış, kısa süre içerisinde partinin ekonomik anlayışında önemli değişikliklere gidilmesine yol açmıştı. Böylece Müslüman Türk unsurunun şirket kurmaya teşvik edilmesi ana hedeflerden biri haline gelmişti. «Millî» şirketlerin kuruluşuna fiilen ön ayak olmaya başlayan parti teşkilatı, toplumu örgütleyerek ticarette millî bir iktisat anlayışın doğuşuna ortam hazırlamıştı. İttihat ve Terakki’nin savaş yıllarında izlediği iktisadi milliyetçilik ve bunun bir sonucu olarak gelişen politikalar, Osmanlı ticaret burjuvazisi içindeki gayrimüslim unsurun etkinliğinin kırılmasına ve iç ve dış ticaretin önemli ölçüde Müslüman Türk unsurun hakimiyeti altına girmeye başlamasına yol açtı. Bu makalede Anadolu’da hâkim unsura dayalı bir burjuvazi tipinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan Osmanlı İtibar-ı Millî Bankası (1917) ile ilgili bir değerlendirme yapılmış ve söz konusu bankanın kuruluş aşamasındaki tartışmalardan başlayıp Cumhuriyet döneminde İş Bankasına eklenmesine kadarki süreç değerlendirilmiştir.Anahtar Kelimeler
İttihat ve Terakki, millî iktisat, liberal ekonomi, İtibar-ı Millî Bankası, Cavit Bey

Abstract

The developments after the Second Constitutional Monarchy first resulted in the implementation of the liberal economic approach which was reflected in the program of the Committee of Union and Progress and then in the politics of the country. This understanding was seen as an important way out of the welfare of the society, which had to be saved from a closed economic understanding. This liberal and political rhetoric failed to a great extent as separatist movements gained momentum during the years of the Balkan disaster and led to significant changes in the economic understanding of the party in a short period of time. Thus, encouraging the Muslim Turkish element to establish a company became one of the main objectives. The party organization, which had begun to actively pave the way for the establishment of «national» companies, organized the society and prepared the environment for the emergence of a national economic understanding in trade. The economic nationalism followed by the Committee of Union and Progress during the war years and the policies developed as a result of this led to the disruption of the effectiveness of the non-Muslim element within the Ottoman trade bourgeoisie and the domination of domestic and foreign trade to a significant extent by the Muslim Turkish element. In this article, an evaluation was made about the İtibar-ı Milli Bankasi (National Credit Bank) (1917), which was established in order to contribute to the development of a bourgeoisie type based on the dominant element in Anatolia, and the process from the debates during the foundation phase of the bank to the İş Bankası (Work Bank or the Business Bank) was evaluated.Keywords
Committee of Union and Progress, national economy, liberal economics, Reputation National Bank, Cavit Bey

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri