Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Moğol İmparatorluğunda Yaşanan Arık Buka-Kubilay Mücadelesi: Çağataylıların İlk Bağımsızlık Teşebbüsleri
(Arık Buka-Kublai struggle in the Mogol Empire: the first attempts of independence of Chagatai )

Yazar : Orhan ÇİNAR    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 39
Sayfa : 3791-3795
    


Özet

Türkistan coğrafyasında XIII. Yüzyıldan itibaren hüküm sürmeye çalışan Çağatay Hanlığı Cengiz Han’ın ikinci oğlu Çağatay Han tarafından kurulmasına rağmen Altınorda, İlhanlı ve Kubilay hanlıkları gibi bağımsız hareket edememiştir. Bu durumun yaşanmasında Moğol İmparatorluğunun merkezi Karakurum’a olan yakınlık ve hanlarının Moğol Kağanları tarafından atanması bir etkendir. Nitekim 1318 yılında Kebek Han döneminde bağımsızlığını kazanan Çağatay Hanlığı, Kebek öncesinde Moğol Devleti’nde yaşanan Arık Buka – Kubilay kardeşlerin taht mücadelesinden yararlanarak bağımsızlık yolunda ilk adımlarını atabilmiştir. Bu adımda hiç şüphesiz Algu Han’ın faaliyetleri büyük önem teşkil etmiştir.Anahtar Kelimeler
Çağatay, Moğol, Türkistan

Abstract

13th century the from reign to tried wich Turkestan geography although the Chagatai Khanate, was foundded by Cengiz Khan’s second son Chagatai Khan, he could not act independently like Altınorda, İlhanlı and Kublai Khanates. The proximity of the Mongolian Empire to Krakurum and the appointmend of the Khans by the Mongolian Khan are a factor in this situation. As a motter of fact the Chagatai Khanate which gained its independence in the period of Kebek Khan in 1318, was able to take its first steps towards independence by benefiting from the struggle of the Arık Buka-Kublai brothers in the Mongol State before Kebek. In this step, the activities of Algu Khan were undoubtedly of great importance.Keywords
Chagatai, Mongol, Turkestan

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri