Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Öğretmen ve Öğrencilerin Kitap Kavramına Yönelik Metafor Algıları
(Teachers’ And Students' Metaphorical Perceptions Towards Book )

Yazar : Halil ARSLAN   ; Pınar ARSLAN & Kaya YILDIZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 39
Sayfa : 3771-3782
    


Özet

Bu çalışmanın amacı, ortaokul-lise öğrencilerinin ve öğretmenlerinin kitap kavramına ilişkin geliştirdikleri metaforları incelemektir. Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgubilim modeli kullanılmıştır. Çalışmaya 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı II. Döneminde İstanbul İli Avcılar ve Küçükçekmece ilçe sınırları içerisinde yer alan bir ortaokul ve bir lise öğrenim gören 231 öğrenci ve görev yapan 61 öğretmen katılmıştır. Öğrencilerin ve Öğretmenlerin “kitap” kavramına yönelik metaforlar geliştirdikleri dokümanların çözümlenmesi içerik analizi yöntemi ile yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizi dokümanların elektronik ortama aktarılması ve ayıklanması, metafor ve gerekçelerin sınıflandırılması, kavramsal kategorilerin geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları ve nicel veri analizi aşamalarından oluşmaktadır. Araştırmaya katılan lise ve ortaokul öğrencileri 118, öğretmenler ise 42 metafor geliştirilmiştir. Kitap kavramına ilişkin öğretmen tarafından geliştirilen 42 metafor 6 kavramsal kategori altında, öğrenciler tarafından geliştirilen 118 metaforda ise 5 kavramsal kategori altında toplanmıştır.Anahtar Kelimeler
okuma; okuma alışkanlığı; kitap; metafor

Abstract

The aim of this study is to investigate the metaphors that the primary and secondary school students and teachers have had about the book concepts in this study, phenomology model, one of the qualitive research method have been used in this study .231 students who have been studying and 61 teachers who have been working in a high school in Küçükçekmece and Avcılar in İstanbul in second term of 2018-2019 instruction and education year. The analysis of the documents that the students and teachers have formed about the concept of books has been done with the content analysis. Analysis of the data ,transmission of the documents into the electronic system and extraction of them ,the classification of the metaphor and the reasons, improvement of conceptual categories, validity and reliability studies and quantities data analysis have formed the stages of this study. The students have had 118 metaphors and the teachers have had 42 ones. There are 42 teachers metaphors about the book concept and it has been classified in 6 conceptual categories. Students metaphors about the concept of books consists of 118 metaphors and 5 conceptional categories.Keywords
Reading, The Habit of Reading, Book, Metaphor

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri