Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Daguerreotype Süreci, Stüdyoları ve Mathew Brady
(Daguerreotype Process, Studios And Mathew Brady )

Yazar : Şeniz KABADAYI YUVARLAK    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 39
Sayfa : 3760-3770
    


Özet

On dokuzuncu yüzyılın başlangıcı, fotoğraf adına heyecan verici bir dönemdi. Bu yüzyılın başında bir dizi sanatçı, bilim adamı ve amatör aynı anda, farklı coğrafyalarda fotoğrafın keşfi adına deneyler yapıyorlardı. Çeşitli kimyasallarla, yüzey üzerine kalıcı görüntü oluşturmanın peşindeydiler. Dünya ve çevre hakkında gittikçe artan merak, farklı fotografik yöntemlerle bu ihtiyacı kaydetme isteği olarak, farklı alternatif fotografik süreçlere adımlar atılmasıyla başlandı. Bunların ilki olan Daguerreotype tekniğinde kamerada belli belirsiz, silik olarak gördükleri görüntüleri kalıcı olarak yakalamaya çalıştılar ve her denemelerinde bir adım daha başarıya ulaştılar. Çok erken Daguerreotype çalışmaları 1839'dan 1842'nin sonuna kadar öncü fotografik süreç olarak karşımıza çıkar. Bu dönemde farklı fotografik süreçler yaygın bir şekilde kullanıldı ve tartışıldı. Mathew Brady’de bu dönemde diğer sanatçılar, bilim adamları, girişimciler gibi Daguerreotype portreler üretme deneyimini gerçekleştirme adına, stüdyosunda aynalı yüzeylerdeki soluk, gri görünümlerle oluşturduğu portrelerle birçok hikâyeler yaratacaktı.Anahtar Kelimeler
Mathew Brady, Portre, Daguerreotype Fotoğraf, Daguerreotype Stüdyoları

Abstract

The beginning of the nineteenth century was an exciting period for photography. At the beginning of this century, a number of artists, scientists and amateurs were experimenting simultaneously with the discovery of photography in different geographies. They wanted to create a permanent image on the surface with various chemicals. The growing curiosity about the world and the environment began as steps to different alternative photographic processes as a desire to record this need through different photographic methods. In Daguerreotype technique, the first of these, they tried to capture the images they perceived as faint and faintly on the camera and they succeeded one more step in every attempt. Very early Daguerreotype studies appeared as a pioneering photographic process from 1839 to the end of 1842. During this period, different photographic processes were widely used and discussed. In this period, Mathew Brady would create many stories with faded, gray-colored portraits on his mirrored surfaces in order to realize the experience of producing Daguerreotype portraits like other artists, scientists and entrepreneurs.Keywords
Mathew Brady, Portrait, Daguerreotype Photography, Daguerreotype Studios

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri