Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Amasya Yörgüç Paşa Cami ve Türbesi
(Amasya Yörgüç Pasha Mosque And Tomb )

Yazar : Çiğdem Belgin DİKMEN   & Ferruh TORUK  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 39
Sayfa : 3627-3655
    


Özet

Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’nde II. Murat tarafından Rumeli Beylerbeyi olarak atanan (826H/1423M) Yörgüç Paşa adına inşa edilmiş pek çok yapı bulunmaktadır. Bu yapılardan biri de Yörgüç Paşa’nın Amasya’da yaptırmış olduğu cami, camiye bağımlı türbe ile günümüze ulaşamamış ve han, hamam, imaret ve medreseden oluşan Amasya Yörgüç Paşa Külliyesi’dir. Bu çalışma Yörgüç Paşa’nın kimliğini ve külliye içerisinde yer alan Paşa ile oğlu Yunus Paşa, kızları Hundi Hatun ve Sitti Hatun’un mezarlarının da bulunduğu Yörgüç Paşa Türbesi’ni tanıtmayı amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında türbe içerisindeki mezar taşlarının üzerindeki kitabeler okunmuş, mezarların mimari yapısı (plan-kesit, cephe düzeni ve bezeme özellikleri, malzeme ve malzeme kullanım tekniği) incelenmiş ve çağdaşı olan örneklerle karşılaştırmalı değerlendirmeler yapılmıştır.Anahtar Kelimeler
Amasya, Yörgüç Paşa Cami ve türbesi, Yunus Paşa, Hundi Hatun, Sitti Hatun

Abstract

There are many buildings built by II. Murat in the name of Yörgüç Pasha (826H/1423M), who was appointed as Beylerbey of Rumelia in the Ottoman Empire Period. One of these structures is the mosque built by Yörgüç Pasha in Amasya, the mosque-dependent tomb has survived to the present and haven’t survived khan, bath, imaret and madrasah Amasya Yörgüç Pasha complex. This study aims to introduce the identity of Yörgüç Pasha and the Yörgüç Pasha Tomb, which includes the grave of his son Yunus Pasha, his daughters Hundi Hatun and Sitti Hatun. Within the scope of the study, the inscriptions on the tomb stones were read and the architectural structure of the tombs (plan-section, facade and decoration features, material, and material usage technique) were examined and comparative evaluations were made with contemporary examples.Keywords
Amasya, Yörgüç Pasha Mosque and Tomb, Yunus Pasha, Hundi Hatun, Sitti Hatun

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri