Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Divanlardan Hareketle Edebiyat ve Tarih İlişkisi
(The Relation Of Literary And History In The Light Of Divans )

Yazar : Ali İhsan AKÇAY    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 39
Sayfa : 3609-3620
    


Özet

İnterdisipliner çalışmalar pek çok bilim dalında olduğu gibi sosyal bilimler alanında da giderek daha çok önemsenmektedir. Konuya önem atfeden akademisyenler farklı disiplinlerin bakış açılarını kavrayarak çok yönlü düşünebilmekte ve bütüncül bir bakış açısıyla daha kapsamlı ve doğru yorumlar üretebilmektedir. Bu durum uzman körlüğü adı verilen akademik hastalığın da çaresi olarak görülmektedir. Bu bağlamda tarih ve edebiyat ilişkisi gerek tarihçilerin gerekse edebiyat tarihçilerinin gündemini uzun süredir meşgul eden bir konudur. Tarih araştırmalarında edebiyatın sunduğu verilerin muteber olduğu hususu artık tarihçilerin birçoğu tarafından kabul görmektedir. Edebi metinler sadece tarihi belgelerin azlığında tamamlayıcı rol üstlenmemiş, aynı zamanda tarihi malzemeyi zenginleştirmek suretiyle tarihçinin kazanacağı edebî perspektifin de yardımıyla yorumlarında daha isabetli olabilme imkanı vermiştir. Resmi tarih görüşünün zaman zaman yanlı bir tutum sergilemesi neticesi tarihi olayların olduğundan farklı aksettirilmesi, bazı olaylara ait yeterli bilginin olmayışı vb. durumlarda edebi metinler tarihçi için oldukça önem arz etmektedir. Bu çalışmada, tarih ve edebiyat ilişkisine değinilmiş ve özellikle Osmanlı tarihi araştırmalarında edebî metinlerden nasıl istifade edilmesi gerektiği divanlardan hareketle ele alınmıştır. Bu husus örnek beyitler verilmek suretiyle gösterilmeye çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler
Edebi metin, Divan, Tarih

Abstract

Interdisciplinary studies are becoming more and more important in the social sciences as in many other disciplines. The academicians who attach importance to the subject can comprehend the perspectives of different disciplines and think multi-faceted and produce more comprehensive and accurate interpretations from a holistic perspective. This situation is seen as a remedy for academic illness called specialist blindness. In this context, the relationship between history and literature is a subject that has been occupying the agenda of both historians and literary historians for a long time. It is now accepted by many historians that the data presented by literature in literature is valid. Literary texts not only played a complementary role in the scarcity of historical documents, but also enriched the historical material and enabled the historian to be more accurate in his interpretations with the help of the literary perspective. As a result of the occasional biased attitude of the official view of history, because of misrepresents of historical events, the lack of information about certain events, and so on, literary texts are very important for historian. In this study, the relationship between history and literature is studied and how to benefit from literary texts especially in Ottoman historical studies is discussed with the help of divan. This issue has been tried to be demonstrated by giving example couplets.Keywords
Literary text, Divan, History

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri