Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türk Dış Politikasında Balkanların Önemi ve STK’ların Balkan Politikalarındaki Rolü : TİKA ve YTB Örnekleri
(The Importance Of Balkans In Turkish Foreign Policy And The Role Of NGOs In Balkan Policies: TIKA And YTB Examples )

Yazar : Yeşim BAYRAM    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 39
Sayfa : 3732-3740
    


Özet

Devlet temelli uluslararası sistem küreselleşmeyle birlikte çok aktörlü bir yapıya evrilmiştir. Hükümet dışı aktörler ve sivil toplum kuruluşları iç politikada etkili olmalarının yanısıra dış politikada da hareket alanı bulmakta ve dış politika karar alımında dikkate alınmaktadırlar. Çalışmanın temel sorusu sivil toplum kuruluşlarının dış politikada etkisinin olup olmadığı, var ise hangi alanlarda etkili oldukları üzerine şekillenmektedir. Çalışma, sivil toplum kuruluşlarının uluslararası alanda ve dış politikada artan etkisinden hareketle, Türkiye dış politikasında Balkanlar özelinde sivil toplum kuruluşlarının rolünü analiz etmeyi amaçlamaktadır. Analizin çerçevesini “kamu diplomasisi” ve “yumuşak güç” kavramları oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışma üç ana başlıktan oluşmaktadır. Birinci başlıkta Türk dış politikasında Balkanlar’ın önemine dair farklı yaklaşımlar incelenmiştir. İkinci bölümü kamu diplomasisi ve yumuşak güç kavramları çerçevesinde STK’ların dış politikadaki rolünün değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Son olarak üçüncü bölümde Türkiye’nin Balkanlar politikasında STK’ların etki alanları incelenmiştir. Çalışma, faaliyetleri bakımından sivil toplum kuruluşu olarak nitelendirilebilen TİKA ve YTB örnekleriyle sınırlandırılmıştır.Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler : Türk Dış Politikası, Balkanlar, STK, Kamu Diplomasisi, Yumuşak Güç, TİKA, YTB,

Abstract

The state-based international system has evolved into a multi-actor structure with globalization. In addition to being effective in domestic policy, non-governmental actors and non-governmental organizations also find space for action in foreign policy and are considered in foreign policy decision-making. The main question of the study is whether non-governmental organizations have an impact on foreign policy, and if so, in which areas they are effective. The study's growing influence in the international arena of civil society organizations and the foreign policy point of view, Turkey's foreign policy in the Balkans aims to analyze the role of civil society organizations in particular. The framework of the analysis consists of the concepts of public diplomacy ”and“ soft power. In this context, the study consists of three main topics. In the first chapter, different approaches on the importance of the Balkans in Turkish foreign policy are examined. The second part is the evaluation of the role of NGOs in foreign policy within the framework of the concepts of public diplomacy and soft power. Finally, the third section, the domain of NGOs in Turkey's Balkan policy was examined. The study is limited to TİKA and YTB, which can be considered as non-governmental organizations in terms of their activities.Keywords
Turkish Foreign Policy, Balkans, NGO, Public Diplomacy, Soft Power, TİKA, YTB,

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri