Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kayseri İli Geleneksel Takılarından Kayseri Burması
(Kayseri Bracelet A Traditional Jewelry Of Kayseri Province )

Yazar : Meral BÜYÜKYAZICI   & Emine TÜRKARSLAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 39
Sayfa : 3719-3731
    


Özet

Geleneksel üretimi yapılan takıların günümüzde giderek azalması bu konuda çalışmalar yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada Kayseri İli geleneksel takılarından olan Kayseri burmasının motif özellikleri, geleneksel yapımı, süsleme teknikleri, burma yapımında kullanılan araçlar ve altın işlemeciliği yapan ustaların özellikleri araştırılmıştır. Araştırmada, Kayseri İli merkezinde bulunan ustalarının görüşlerine başvurulmuştur. Yörede geleneksel olarak Kayseri burması yapımındaki tel çekmeden parlatmaya kadar tüm aşamalar fotoğraflanarak belgelenmiştir.Bu araştırmada, betimsel yöntem kullanılarak veriler elde edilmiştir. Araştırmanın evrenini Kayseri İl merkezinde bulunan kuyumcu atölyeleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise Kayseri il merkezinde ulaşılabilen daha önce ve günümüzde Kayseri burması üretimini bilen yada yapan 15 usta oluşturmaktadır. Geleneksel olarak üretim yapılan Kayseri burmasının geleceğe aktarılması, gelecekte kuyumculuk alanında kullanılacak teknikler arasında yer almasını sağlamak için belgelenmesi önem taşımaktadır.Bu çalışma , daha sonra yapılacak çalışmalara kaynak oluşturması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından da önemlidir. Bu nedenle kültür değerlerimizin kaybolmasını önlemek amacıyla kuyumculuk sanatına, bu alanda yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler
Kayseri burması, Altın, Kuyumculuk

Abstract

The decrease in traditional jewellery production today reveals the need for studies on this subject. In this study, the characteristics of the motifs of Kayseri Burma, which is one of the traditional jewelry of Kayseri province, traditional construction, ornamentation techniques, tools used in Burmese construction and the characteristics of the craftsmen engaged in gold processing were investigated. In the research, the views of the Masters in the center of Kayseri province were applied. In the region traditionally, all stages of Kayseri Burma construction from wire drawing to polishing have been photographed and documented.In this study, data was obtained using the descriptive method. The universe of the research is composed of jewelry shops located in Kayseri City Center. The sample of the research is 15 masters who are familiar with or engaged in Kayseri Burma production before and today, which can be reached in Kayseri city center. It is important that Kayseri Burma, which has traditionally been produced, be transferred to the future and documented in order to ensure that it is among the techniques used in the field of jewelry in the future.This study is also important in terms of creating resources for later studies and transferring them to future generations. Therefore, in order to prevent the loss of our cultural values, it is thought that the art of jewelry will contribute to the work to be done in this field.Keywords
Kayseri bracelet, Gold, Jewelry

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri