Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Finans Sektöründe Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi Hakkında Gvk Tasarısı Hükümlerine Yönelik Genel Bir Değerlendirme
(A General Evaluation On The Provisions Of Draft Income Tax Law Regarding Taxation Of Income Derived From Securities In Financial Market )

Yazar : Erdem ATEŞAĞAOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 39
Sayfa : 3562-3576
    


Özet

Gelir üzerinden gerçekleştirilen vergilendirme sisteminin yenilenmesi gerektiği ve bu konuda yeni hükümlere yer verilmesi konusunda uzun bir süredir düşünceler bulunmaktadır. Bu bağlamda, eskiden beri var olan bu ihtiyaca cevap vermesi amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülmüş ve en son yasa hazırlığı gelir ve kurumlar vergisi kanunlarını birleştirerek 2013 yılında tasarı olarak meclise sunulmuştur. Pek çok usul hükmüne, gelir unsuruna ve vergilendirme tekniği ile önlemlerine yer veren bu tasarı elbette yürürlükteki 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile büyük oranda benzer düzenlemeler içermektedir. İşte bu çalışmada, söz konusu düzenlemelerden menkul kıymet gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin olanları ele alınmakta ve bunlar üzerinde çeşitli tespitler ile değerlendirmelerde bulunulmaktadır. Gelir Vergisi Kanununun yenileme çalışmalarına yönelik eldeki tek yazılı metin olan Gelir Vergisi Kanunu tasarısının menkul kıymet gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin hükümlerinin olası ve belki de yakın zamanda gerçekleşebilecek bir kanun hazırlığı bakımından referans alınacağı açıktır. Çalışmamızın yöntemi ve amacı, tasarı düzenlemelerine ilişkin önem arz eden hususları, farklılıkları ve yenilikleri hem irdelemek hem de uygulama bakımından olumlu ve olumsuz bulduğumuz taraflarını değerlendirmek suretiyle hâlihazırda devam eden yasa çalışmalarına katkı sağlamaktır.Anahtar Kelimeler
Menkul Kıymet, Vergi, Gelir Vergisi Kanunu, Menkul Sermaye İradı, İştirak Kazancı, Kâr Payı

Abstract

There are thoughts for a long time about the requirements on renewal of income tax system and enacting new clauses regarding the said issue. In this context, various works carried out so as to respond the longstanding need and finally a draft law was submitted with a combine text of income and corporate tax law in 2013. This draft law includes plenty of provisions on procedural, item of income, taxation technique and security precautions that are largely similar in comparison to the applicable Income Tax Law No. 193. Here, in this paper it is considered the said provisions related to taxation of income derived from securities and also some determinations and evaluations are made for them.

It is obvious that the provisions regarding the taxation of income derived from securities set out in the draft of income tax law are the only present text aimed at renewal works on income tax law and take as reference for a law will be possibly prepared within a near term. The method and purpose of our paper is to contribute to the continuing works on law preparations by way of evaluate the positive and negative sides in practice and scrutinize of the subjects, differences and reforms of high concern with respect to provisions of draft law.Keywords
Security, Tax, Income Tax Law, Security Income, Participation Gain, Dividend

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri