Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Landscape Design For All
(Herkes İçin Peyzaj Tasarımı )

Yazar : Bilgenur AK   & Elmas ERDOĞAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 39
Sayfa : 3548-3561
    


Özet

Herkes için tasarımın amacı; binalar, peyzaj tasarımına konu olan her türlü alan ve mekan, iletişim araçları veya ev eşyalarında, her bireyin aynı fiziksel çevre için geliştirilen çözümleri mümkün olan en geniş ölçüde kullanmasını sağlamak amacı ile gerekli teorilerin, ilkelerin ve çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Herkes için tasarımda; her bireye eşit koşullarda eşit hak, kullanım olanakları, konu ve davranış biçimlerinin sağlanması, kilit kavramlardır. Herkes için tasarım; her türlü kullanıcıya duyarlı kapsayıcı ve sürdürülebilir bir tasarımdır. Açık alan veya doğal alanların tasarımı ve düzenlenmesi; plancılar, mimarlar, peyzaj mimarları ve endüstri ürünleri tasarımcıları için özel fırsatların yanı sıra benzersiz zorluklar da sunmaktadır. Birçok kırsal ya da kentsel alan, toplumun belli bir kesimi tarafından erişilebilir konumda değil ya da kullanılamaz durumdadır. Herkes için peyzaj tasarımı; çağdaş vurgu, sürdürülebilirlik, ergonomi, eşitlik ve özgürlük ilkeleri kapsamında değerlendirilmeleri gereken bir olgudur. Peyzaj alanları herkes için tasarım kapsamında düzenlendiğinde; yaşlılar, engelli bireyler ve çocuklu aileler de dahil olmak üzere toplumun her kesimini kapsayan bir nitelik kazanabilmektedir. Bu araştırma kapsamında; herkes için tasarım kavramsal anlamda değerlendirilecek evrensel tasarım ilkelerine yer verilmiş ve tasarım bileşenleri peyzaj mimarlığı açısından irdelenmiştir.Anahtar Kelimeler
Evrensel tasarım, engellilik, erişilebilirlik, herkes için peyzaj tasarımı, peyzaj tasarımı

Abstract

The objective of design for all is to develop theories, principles and solution suggestions for ensuring that each and every individual uses the solutions developed for physical environment in the widest sense, within the scope of buildings, any area and space that is subjected to landscape design, communication tools or households goods. In design-for-all, the key point is to ensure every individual with the rights of use, manners and forms under equal terms. Along with special opportunities, design and landscaping of open areas and natural fields present unexampled challenges for planners, architectures, landscape architectures and industrial product designers. Many rural or urban areas are not accessible by a certain part of the society, nor is it usable. Landscape design for all is a phenomenon, which needs to be addressed within the scope of the principles of modern focus, sustainability, ergonomics, equality and freedom. Where the landscape areas are subjected to landscaping within the scope of designing, it may be of a characteristic to be used by each and every part of the society, including the elders, people with disabilities and families with children. Within the scope of this research, the universal design principles are included in terms of design-for-all, while examining the design components in terms of landscape architecture.Keywords
Universal design, disability, accessibility, landscape design for all, landscape design

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri