Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Üç Boyutlu Formlar İçin Metalik Sır Kompozisyonlarının Geliştirilmesi
(Development Of Metallic Glazes For Three Dimensional Forms )

Yazar : Aysel YILDIZ   & Müge TARHAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 38
Sayfa : 3494-3500
112    78


Özet

Geçmişten günümüze, metalik pırıltıları ve değişik etkileri ile ilgi çeken sırlar, redüksiyonlu sır grubuna girmektedir. Redüksiyon sonucunda seramik yüzey üzerinde oluşan metalik pırıltılar ve dalgalı renk geçişleri artistik görünümler vermektedir. Son dönemde güncel olan metalik sırlı ve baskılı karolar incelendiğinde ise metalik özel baskı malzemeleri, granül ve özel sırların kullanıldığı, oksidasyonlu pişirimle de metalik etkinin elde edilebildiği görülmektedir. Bu çalışmada oksidasyonlu pişirimle farklı etkilere sahip metalik sır kompozisyonlarının geliştirilmesi ve farklı hammaddelerin metalik sır görünümleri üzerine olan etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Temel olarak sır reçeteleri üleksit-sodyum feldspat-kuvars üçlü sistemi üzerinde oluşturulmuş, metalik etkinin yaratılması için reçetelerde ilave olarak bakır oksit kullanılmıştır. Ayrıca reçeteler arasından seçilen belirli kompozisyonlara boraks ve sülyen (Pb3O4) hammadde ilaveleri yapılmış ve metalik sır görünümlerine olan etkileri belirlenmiştir. Bu doğrultuda laboratuvar ortamında hazırlanan metalik sır karışımları 1100°C ve 1200°C’de 7 saatlik süreçlerde pişirilmiştir. Elde edilen sırlı pişirim numunelerinin reçeteleri üç boyutlu formlar üzerinde kullanılmış ve fotoğraflanarak analizleri yapılmıştır.Anahtar Kelimeler
Metalik sır, oksidasyon, 3B

Abstract

Glazes attracting attention with their metallic and different effects are included in the reduction glazes since the past. Metallic effects and different color transitions formed on the ceramic surface as a result of reduction cause highly attractive artistic appearance. When the metallic glazed and decorated tiles are examined, it is seen that special metallic printing bases, granules, special glazes are used and metallic effect can be obtained by oxidation firing. In this study, it is aimed to develop different metallic glaze compositions by oxidation firing and to determine the effects of different raw materials on metallic glaze appearance. Glaze compositions were formed on the ulexite-sodium feldspar-quartz ternary system and copper oxide was additionally used in the recipes to create metallic effect. In addition, borax and lead oxide (Pb3O4) raw materials were added to the compositions selected from recipes and their effects on metallic glaze appearance were determined. Metallic glaze mixtures prepared in the laboratory were fired at 1100°C and 1200°C for 7 hours. Additionally, the metallic glazes were applied on three-dimensional forms and photographed and examined.Keywords
Metallic glaze, oxidation, 3D

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri