Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kahvehaneden Starbucks’a: Gösterişçi Tüketimden Gösterişçi Sıradanlığa
(From Coffehouse To Starbucks: From Conspicuous Consumption To Inconspicuousness )

Yazar : Elif ŞEŞEN  & Perihan ŞIKER  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 38
Sayfa : 3345-3356
    


Özet

Sadece ürünleri değil ürünlerin simgesel ve toplumsal anlamlarını da tükettiğimiz çağımızda tüketim, insanların toplumsal kimliklerini inşa ettikleri bir dile dönüşmüş durumdadır. Bireyler giydikleri, yedikleri, içtikleri kadar gittikleri yerler ile de diğerlerine çeşitli mesajlar vermektedir. Bir tüketim nesnesi haline gelen mekanlardan biri de kafeler ve zincir kahvecilerdir. Komşuda içilen ve kırk yıl hatırı kalan bir fincan kahvenin yerini logolu bardaklarda diğerlerine gösterilerek içilen kahve almış görünmektedir. İnsanların farklılaşma ve benzeşme taleplerine aynı anda cevap verebilen zincir kahve dükkanları gösterişçi tüketimin yeni şekli gösterişçi sıradanlığın gözlemlenebildiği mekanlardır. Tüketicilerin kafe tercihlerinde demografik faktörlerin etkisini anlamayı amaçlayan bu çalışmada anket yoluyla toplanan verilerin analizi, gösterişçi tüketim ve gösterişçi sıradanlık davranışları arasında cinsiyet, yaş ve gelir yönünden çeşitli farklılıklar olduğunu ortaya koymuştur.Anahtar Kelimeler
Gösterişçi tüketim, sıradanlık, kahve, kafe

Abstract

In this day and age when we consume not only products but also symbolic and social meanings of products, consumption has become a language in which people build their social identities. Individuals give various messages to others by they wear, eat or drink as well as the places they go. One of the places that has become an object of consumption is cafes and chain coffee shops. It seems that a cup of coffee drinking with neighbors has been replaced by coffee shown to others in logo mugs. Chain coffee shops, which can respond to the demands of differentiation and similarity of people at the same time, are the places where inconspicuous consumption which is the new form of conspicuous consumption might be easily observed. In this study, which aims to understand the effect of demographic factors on the cafe preferences of consumers, analysis of the data collected through the survey revealed that there are various differences between conspicuous and inconspicuous consumption behaviors in terms of gender, age and income.Keywords
Conspicuous consumption, inconspicuousness, coffee, cafe

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri