Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türk Ticaret Kanunu ve Standartlar Bağlamında Finansal Tabloların Denetiminde Aranacak Kriterler
(Criteria For Auditing Financial Statements In The Context Of Turkish Commercial Code And Standards )

Yazar : Raziye AKSU ÖZKAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 38
Sayfa : 3316-3324
    


Özet

Bu çalışmada finansal tabloların denetiminde denetçinin dikkate alması gereken kriterler ele alınmıştır. Finansal tablolar, işletmenin finansal durumunun ve finansal performansının biçimlendirilmiş sunumudur. Bu tablolar, tabloların hazırlandığı dönem itibariyle işletmede gerçekleştirilen olay veya işlemlerin özetini sunarlar. Finansal tablolar aracılığıyla şirketin finansal durumu hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Bu bilgilere güvenilirlik, denetim aracılığıyla sağlanacaktır. Denetçinin denetleyeceği finansal tablolar finansal durum tablosu, döneme ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, döneme ait özkaynak değişim tablosu, döneme ait nakit akış tablosu, önemli muhasebe politikalarını ve diğer açıklayıcı bilgileri içeren dipnotlardan oluşur. Finansal tabloların denetimi açısından öncelikle 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan düzenlemeler incelenmiştir. Türk Ticaret Kanunu’nda denetimin, uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre yapılacağı yer almaktadır. Standartların hazırlanması konusunda, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’na yetki verilmiştir. Kurum tarafından yayınlanan bağımsız denetim standartlarında yer alan finansal tablo denetleme kriterleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bunlar arasında denetime hakim olan ilkenin finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu sağlaması olduğu saptanmıştır.Anahtar Kelimeler
Finansal Tablolar, Denetim, Uluslararası Muhasebe Standartları, Gerçeğe Uygun Sunum

Abstract

In this study, the criteria that the auditor should take into consideration in the audit of the financial statements are discussed. Financial statements are a structured representation of the financial position and financial performance of an entity. These tables provide a summary of the events or transactions performed in the entity as of the period in which the tables are prepared. These tables provide information on the financial position of the company. The company’s financial position is informed through the financial statements. Reliability of this information will be ensured through audit. The financial statements to be audited by the auditor include the statement of financial position, the statement of profit or loss and other comprehensive income for the period, the statement of changes in equity for the period, the statement of cash flows for the period, significant accounting policies and other explanatory information. For the purpose of auditing the financial statements, the regulations in the Turkish Commercial Code No. 6102 were examined first. The supervision of the Turkish Commercial Code, is arranged to be made by Turkey Auditing Standards compliant with international standards. Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority has been authorized for the preparation of standards. The auditing criteria of the financial statements included in the independent auditing standards issued by the Authority have been tried to be determined. Among these, it is found that the principle of audit is to ensure the fair presentation of financial statements.Keywords
Financial Statements, Auditing, International Accounting Standards, Fair Presentation

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri