Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiyede 1998-2018 Yılları Arası İstihdam, İşsizlik ve Nüfus Artışına Genel Bir Bakış
(1998-2018 YEA1998-2018 Year In Turkey International Employment, Unemployment And Population Growth An OverviewR IN TURKEY INTERNATIONAL EMPLOYMENT, UNEMPLOYMENT AND POPULATION GROWTH AN OVERVIEW )

Yazar : Okan PELİT    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 38
Sayfa : 3259-3265
    


Özet

İşsizlik gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde en temel sorunların başında gelmektedir, sebebi işsizlik rakamları yüksek ve istihdam oluşturamayan ülkelerin ekonomik göstergeleri kötüye gitmektedir, toplumun satın alma gücü düşmekte ve fakirlik artmaktadır. Bunlarını sonucu toplumda sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunlar meydana gelebilmektedir. Bu sebepten işsizlikle mücadelede uygulanacak istihdam politikalarının önemini artırmaktadır. İşsizlik oranlarının yükselmesinde artan nüfusunda önemi yüksektir. Nüfus artış hızı fazlaysa ve ülke ekonomisi nüfusa oranla istihdam oluşturmuyorsa işsiz nüfus sayısı artmaktadır Türkiye’nin ortalama nüfus artışı 1975-1980 yılları arasında binde 20,7, 1980-1985 döneminde binde 24,9, 1985-1990 döneminde binde 21,7, 1990-2000 döneminde binde 18,3 olarak gerçekleşmiştir. 2007 yılında olağan nüfus sayım biçiminden vazgeçilerek yeni yöntem olan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine geçilmiştir. Bu tarihten itibaren demografik veriler türüne göre aylık veya yıllık olarak TÜİK tarafından yayınlanmaya başlamıştır. Bu çerçevede 2008 yılında yıllık ortalama nüfus artış hızı binde 2010 yılında binde 15.9, 2018 yılında nüfus artış hızı binde 14,7 olmuştur Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de 1998 -2018 yılları arasında süre gelen istihdam seviyesi ve işsizlik oranlarını ülke nüfusunun artışını göz önüne alarak analiz etmek ve değerlendirmektir. Yapılan değerlendirmelerde ülkemizin yıllık istihdam rakamlarının nüfus artış rakamlarına oranla düşük olduğu ve artan nüfusa sağlanan istihdam olanaklarının yetmediği bu sebepten işsizlik oranları ve sayısının arttığı analiz edilmektedir.Anahtar Kelimeler
istihdam seviyesi, nüfus artışı, işsizlik oranları

Abstract

Unemployment is one of the most important problems in developed and developing countries, the economic indicators of the countries with high unemployment and non-employment are deteriorating, the purchasing power of the society decreases and poverty increases. As a result, social, economic and psychological problems may occur in the society. Therefore, it increases the importance of employment policies to be implemented in the fight against unemployment. Increasing population is of high importance in increasing unemployment rates. Population growth rate greater than the country's economy and population are increasing the number of unemployed does not create jobs compared to the population of Turkey's average population growth of 20.7 per thousand between the years 1975-1980, 1980-1985 and 24.9 per thousand in 1985-1990 to 21.7 per thousand in 1990 It was 18.3 per thousand in the 2000 period. In 2007, the usual method of census was abandoned and the new method, Address Based Population Registration System, was introduced. From this date, demographic data has been published monthly or annually by TUIK according to the type. In this context, the annual average population growth rate in 2008 was 15.9 per thousand in 2010 and 14.7 per thousand in 2018. The aim of this study; Turkey in employment levels between the years 1998 -2018 and from time to analyze considering the increase in the unemployment rate and to assess the country's population. In the evaluations made, it is analyzed that the annual employment figures of our country are low compared to the population increase figures and the employment opportunities provided to the increasing population are not sufficient, thus the unemployment rates and the numberofthemincrease.Keywords
employment level, population growth, unemployment rates

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri