Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Migration And Alienation Phenomenon In Monica Ali’s Brick Lane From Postcolonial Perspective And Its Effects On Men And Women
(Migration And Alienation Phenomenon In Monica Ali’s Brick Lane From Postcolonial Perspective And Its Effects On Men And Women )

Yazar : Gökçen KARA ERDEMİR    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 38
Sayfa : 3307-3315
    


Özet

ÖZ Yabancı bir bölgede bir grubun kimliğini oluşturması her zaman sorun teşkil eden bir süreç olmuştur, çünkü bu yeni yerin kültürel ve davranışsal yaklaşımlarına uyum sağlamak zordur. İki yüzyıl önce daha iyi istihdam ve kazançlı bir geçim elde etmek amacıyla Londra’nın doğu bölgelerine göç etmeye başlayan Bangladeşli İngiliz topluluk böyle bir durum için verilebilecek bir örnektir. Bu gruba mensup olan kişiler, islami kültürel kimlikleriyle uyumlu kalmak mı yoksa bunun yerine İslami olmayan uygulamalar ve kültürler ile ortak bir konumda olmaları mı gerektiği konusunda bocalama yaşamışlardır. Bu durumun bir sonucu olarak kendilerini yabancılaşmış hissetmektedirler. Monica Ali tarafından yazılan, Brick Lane, Bangladeş'ten İngiltere'ye uzanan ve özellikle kadınlara odaklanan çeşitli göçmenlik deneyimlerini anlatan bir romandır. Bu çalışma, Bangladeşli insanların İngiltere'nin başkentinde kolektif kimliklerini nasıl oluşturmaya çalıştıklarını ve nasıl yabancılaştıklarını açıklamayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada, İngiltere’deki Bangladeşli göçmenlerin deneyimledikleri yabancılaşma duygusu, hem kadın hem de erkek göçmenler açısından, romandaki Nazneen ve Chanu karakterleri üzerinden incelenecektir.Anahtar Kelimeler
diaspora, postkolonyalizm, yabancılaşma, ideolojik çatışmalar

Abstract

The constitution of a group’s identity in a foreign region is always problematic, because it is difficult to adapt to the cultural and behavioural approaches of a new place. The Bangladeshi British community, which began to migrate to the eastern regions of London two centuries ago to seek better employment and a gainful livelihood, is one example of such a situation. Members of this community are confused about determining whether they are compatible with Islamic cultural identities or should instead hold a common position with many non-Islamic practices and cultures. As a result, they feel alienated. Written by Monica Ali, Brick Lane is a novel about alienation of immigrants, focusing specifically on women from Bangladesh to England. This study aims to explicate how these Bangladeshi people have formed their collective identity in England’s capital city and how they are alienated. In this study, the sense of alienation experienced by immigrants will be examined through the lens of both women and men, by examining Nazneen and Chanu characters in the novel.Keywords
diaspora, postcolonialism, alienation, ideological clashes

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri