Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Suriyeli Mültecilerin Bursa'daki Tekstil Sektörüne Etkileri Üzerine Bir İnceleme
(A Study on Syrian Refugees’ Impact on Bursa's Textile Sector )

Yazar : Muhammet Emre SARAC   & Enes Battal KESKİN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 36
Sayfa : 2883-2896
    


Özet

Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan mülteciler, çoğunluğu Türkiye olmak dünyanın farklı ülkelerine iltica etmişlerdir. İlk geldiklerinde “misafir” olarak kavranan ve kısa süre içerisinde ülkelerine geri dönecekleri öngörülen Suriyeli mültecilere daha sonra “geçici koruma” statüsü verilmiştir. Suriyeli mülteciler 2016 yılında yürürlüğe giren çalışma izni uygulaması ile yasal olarak çalışma imkânına kavuşmuştur. Fakat yapılan çalışmalar bu uygulamadan yaralanan mültecilerin, çalışan toplam mülteci oranlarının çok az bir bölümünü oluşturduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmada ise Bursa’da yaşayan mültecilerin tekstil sektörü işgücü piyasasındaki konumları araştırılmıştır. Çalışma kapsamında 26 katılımcı ile nitel araştırma yöntemi ile görüşmeler gerçekleştirilerek mültecilerin Bursa’nın tekstil sektörüne olan etkileri betimsel olarak ele alınmıştır.Anahtar Kelimeler
Suriyeli Mülteciler, Mülteci Emeği, Tekstil Sektörü

Abstract

The majority of Syrian refugees who forced to leave their country because of the internal war in Syria had find asylum in different countries, mostly in Turkey. Syrian refugees, who were conceived as “guests” when they first arrived and were expected to return to their countries soon, were given “temporary protection” status. Syrian refugees get an opportunity to work legally with the work permission regulation in 2016. However, studies have shown that refugees benefiting from this regulation constitute only a small proportion of the total refugee rates. In this study, the position of Syrian refugees in the textile sector and labor market in Bursa was investigated. In the scope of this study, interviews were conducted with 26 participants by using qualitative research method and the effects of refugees on Bursa’s textile sector were analyzed descriptivelyKeywords
Syrian Refugees, Refugee Labor, Textile Sector

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri