Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tarihsel Bakış Açısıyla Aile Şirketlerinin, Yönetim-Liderlik-İletişim ve Değişim Konularının Psikolojik ve Sosyolojik Perspektifle Değerlendirilmesi
(Historical Review of Family Owned Businesses and analysis of implemented Management, Leadership, Communication and Change Elements from a Psychological and Sociological Perspective )

Yazar : Ahmet Ferda SEYMEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 36
Sayfa : 2869-2882
288    150


Özet

Araştırma özellikle şirketlerin kurulmaları, işleyebilmeleri ve doğru tercihler yaparak hayatta kalabilmelirini inceleme amacını taşımaktadır. Özellikle tarihsel anlamda insan ihtiyaçlarının ekonomik olarak karşılanması ve toplumsal gelişmeler neticesinde ortaya çıkan üretim ile hizmet şekilleri doğrultusunda oluşan şirketlerin amaçları, kurucularının genel anlamada karateristik özellikleri ile bulundukları jenerasyon grubunun dönemsel özellikleri, aile ve yetiştikleri kurumlardan edindikleri kültür birimkimleri ve değer yargılarını kurdukları işletmelere nasıl yansıttıkları inclenmeye çalışılmıştır. Türkiye’de kadın girişimci sayısındaki artış ile KOBİ’lerin giderek yaygınlaşması ile küçük ölçekli aile şirketlerinin sayısındaki yükselme trendi ve kadının iş dünyasında daha aktif olmasını sağlamıştır. Özellikle ülkemizde ve dünyada yaygın bir şekilde bulunan aile şirketlerinin oluşma, ergenlik, yetişkinlik ve büyüme dönemlerinin nasıl oluştuğu, sürdürebilirliğin nasıl sağlanması gerektiği ikinci kuşağın yetiştirilmesi ve yetki devri aşamalarının önemi araştırmada yer alan diğer konulardır.Anahtar Kelimeler
Aile Şirketleri, Rönesans Dönemi, Sanayi Devrimi, Fransız İhtilali, Kapitalizm, Yönetim Şekilleri, Liderlik, İletişim, Değişim, Kadın Girişimciler.

Abstract

This study analyzes the formation of family owned and operated businesses to look back at the historical developments of man and society. The leading causes for the economic development of specific countries and regions, underlining the needs of humanity throughout the history beginning with the Renaissance period in the late 14th. Century, followed by the Industrial Revolution, the French Revolution, and the formation of Capitalism. The literature and data reviewed provide details mainly for European countries. However, the emerging countries have also developed themselves using the same or similar principals by harmonizing them with their own culture and economic conditions. It is important to note that businesses are formed and managed by human begins, their phycological states, their cultural values, and all social behavior patterns can and will affect the way companies act and react to changes in the environment and economic conditions. It is crucial to guide the company to keep it on the right course and anticipate solutions for a sustainable entity. The article also analyses the current developments of the Turkish Business with the increasing participation of female entrepreneurs.Keywords
Family owned Businesses, Renaissance, Industrial Revelotion, French Revolution, Capitalizm, Management Sytles, Leadership, Communication, Change Management, Women Entreprenuers

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri