Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’de Kamu Sosyal Koruma Harcamaları Kapsamında Engellilere Yönelik Harcamalar: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
(Expenditures For Individuals With Disabilities As Part Of Public Social Protection Expenditures In Turkey: A Comparative Evaluation )

Yazar : Hilal GÖRKEM    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 36
Sayfa : 2855-2868
150    93


Özet

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de kamu sosyal koruma harcamaları kapsamında engellilere yönelik harcamaların gelişimini inceleyerek ülkemizin OECD ülkeleri içindeki mevcut konumunu ortaya koymaktır. Öncelikle Türkiye’de engellilere yönelik izlenen kamu politikaları özellikle yasal ve kurumsal düzenlemeler bağlamında incelenmiştir. Engelli haklarının tesisi ile engellilerin gerek sosyal hayata gerekse istihdama katılımlarının sağlanarak arttırılması konusunda yapılanlar ve politika uygulamalarına değinilmiştir. Başvurulan temel veri kaynakları, TUİK Sosyal Koruma İstatistikleri ve OECD Sosyal Harcamalar Veri Tabanı (SOCX)’dır. TUİK’in 2017 yılı sosyal koruma istatistiklerine göre Türkiye’de sosyal koruma harcamalarının GSYİH içindeki payı %12,3 iken engelli/malullere yapılan yardımların GSYİH’den aldığı pay %0,4’tür. 2017 itibarıyla sosyal koruma kapsamında engelli/malül maaşı alan kişi sayısı 847.000’dir. 2016 yılı OECD verilerine göre Türkiye kamu sosyal harcamalarının GSYİH’den aldığı pay (%12,5) OECD ortalamasının oldukça altındadır (%20,5). Türkiye’de 2015 itibarıyla iş göremezlikle ilgili (engellilik, mesleki yaralanma, hastalık) kamu harcamalarının GSYİH’den aldığı pay %0,4’tür. OECD ortalamasının (%1,9) altında kalan Türkiye, Meksika’dan sonra en düşük paya sahip ülkedir.Anahtar Kelimeler
engellilik, kamu harcamaları, sosyal koruma, Türkiye, OECD ülkeleri

Abstract

The purpose of this study is to examine the development of expenditures for individuals with disabilities as part of public social protection expenditures in Turkey and to present the current situation of Turkey within OECD countries. Firstly, public policies for disability in Turkey are examined especially in the context of legal and institutional arrangements. What have been done for the establishment of disability rights and to increase participation of disabled individuals to both social life and employment are addressed in the light of policy implementations. The main data sources referred to are the Turkstat’s Social Protection Statistics, and the OECD Social Expenditure Database (SOCX). According to the Turkstat’s Social Protection Statistics for 2017, social protection benefits for disability constitutes 0.4% of GDP in Turkey, while the share of social protection expenditure in GDP is 12,3%. As of 2017, the number of persons receiving disability pensions under social protection is 847,000. According to the OECD data for 2016, the share of public social expenditures in GDP (12.5%) is much lower than the OECD average (20.5%). As of 2015, the share of public spending on incapacity (disability, occupational injury and disease) in GDP is 0.4%. Turkey, which is below the OECD average (1.9%), has the lowest share after Mexico.Keywords
disability, public expenditures, social protection, Turkey, OECD countries

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri