Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tedarik Zinciri Yönetiminde Yeni Bir Maliyet Unsuru: Karbon Salınım Hakkı Maliyeti Ve Yeşil Pazarlama İlişkisi
(A New Cost In The Supply Chain Management: The Relationship Between Carbon Emission Right Cost And Green Marketing )

Yazar : Kazım KARABOĞA   & Emine Nihan CİCİ KARABOĞA  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 36
Sayfa : 2845-2854
304    209


Özet

İşletmeler ve tedarik zincirleri çevresel ve toplumsal algılamalarda dâhil olmak üzere tüketici beklenti ve algılamalarını dikkate almak ve buna bağlı olarak işletme süreçlerini planlayarak müşterilere cevap vermek durumundadır. Bu durum yeşil pazarlama yaklaşımını ortaya çıkarmakta ve işletmelerin üretimden, tüketici kullanım süreçlerine ve atık yönetimine kadar tüm süreçlerinde çevreye duyarlı davranmalarını gerekli kılmaktadır. Günümüz işletmecilik dünyasında geleneksel maliyet unsurları ve maliyet yönetimi yaklaşımları sürekli olarak değişim göstermektedir. Tedarik zinciri süreçlerinde geleneksel maliyet yönetimlerinin aksine süreç ve faaliyet odaklı paydaş etkileşimi yüksek ve rekabetçi üstünlük sağlamaya yönelik araç ve yöntemlerin kullanılagelmektedir. Artan çevre ve kurumsal sosyal sorumluluk algılamaları çerçevesinde işletmeler için yeni bir maliyet unsuru olarak “karbon salınım hakkı” ortaya çıkmıştır. Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Planı (AB ETS) çerçevesinde karbon emisyon düzeyleri hem bir maliyet unsuru olmakta hem de işletmelerin faaliyet planlama süreçlerinde çevre duyarlılığı yüksek olan bir konuma gelmektedir. Bu çalışma karbon salınım hakkı kavramını tanımlayarak tedarik zinciri süreçlerinde karbon salınım hakkı ve ticaretinin maliyet hesaplamaları ve genel tedarik zinciri planlamalarına yönelik nasıl bir etkisi olacağını çevresel duyarlılık perspektifinden “karbon salınım hakkı ve tedarik zinciri maliyet ödünleşmesinin yeşil pazarlamaya etkisi” kavramsal modeli ile tanımlamaya çalışmaktadır.Anahtar Kelimeler
Yeşil pazarlama, TZY, maliyet yönetimi, karbon salınım hakkı, AB ETS

Abstract

In today's business world, traditional cost elements and cost management approaches are constantly changing. Within the framework of increased environmental and corporate social responsibility perceptions, "carbon emission right" emerged as a new cost element for businesses. This leads to a green marketing approach. It requires businesses to be sensitive to the environment in all their processes from production to consumer use processes and waste management. In the framework of the European Union Emission Reduction Plan (EU ETS), carbon emission levels are both a cost element and an effective position in the planning processes of enterprises. This study tries to describe the concept of carbon emission right with the conceptual model of “the effect of carbon emission rights and supply chain cost compromise to green marketing”. The model shows how the cost of carbon emission in the supply chain processes will affect the supply chain cost calculations. It also describes how these calculations will affect overall supply chain planning.Keywords
Green marketing, TZY, cost management, carbon emission rights, EU ETS

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri