Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Bilecik İli Mutfak Kültürü ve Değişiminin Değerlendirilmesi
(Culinary Of Bilecik and Assessment Of Changes )

Yazar : Ebubekir YILMAZ   & Burak ÇITAK  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 36
Sayfa : 2834-2844
97    82


Özet

Bu çalışma Bilecik ilinin mutfak kültürünü saptamak ve mutfak kültüründe geçmişten günümüze kadar olan süreçte meydana gelen değişimleri belirlemek amacıyla planlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Bilecik’in Merkez, Bozüyük, Söğüt, Osmaneli ve Gölpazarı ilçelerinde doğup büyümüş ve halen buralarda ikamet eden 65 yaş ve üzeri 10 kadın oluşturmuştur. Mutfak kültürü ilçeler arasında farklılık gösterebileceğinden araştırma 5 farklı ilçede gerçekleştirilmiştir. Veri toplanması aşamasında yarı yapılandırılmış görüşme formundan yararlanılmıştır. Görüşme formunda yöneltilen her bir soru için alınan cevaplar kategorize edilmiştir. Sonrasında betimsel analiz yapılarak Bilecik mutfak kültürü ve geçmişten günümüze meydana gelen değişim değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, yörede yemek pişirmek için kullanılan ocaklar ve araçlarda, mutfağın ev içindeki konumda ve yemek yeme zamanlarında değişiklik meydana geldiği; yörede geçmişte tüketilen besin gruplarının günümüzde de tüketilmeye devam edildiği fakat geçmişte olduğu gibi yöre halkı tarafından hazırlanmadığı, hazır halde satın alındığı; geçmişte yöre halkı tarafından üretilen ve tüketilen içeceklerin yerini hazır içeceklere bıraktığı saptanmıştır. Ayrıca araştırma sonucunda yöreye özgü dağ eriği ekşili kesme çorbası, ıspanak oturtma, tavuklu Arnavut böreği, nohutlu mantı, mercimekli mantı, borani, cevizli soğanlı börek, bıldırcın kebabı, Bilecik güveci, bükme, büzme tatlısı, kömme, tirtir helvası, tavuklu keşkek, sulu köfte, uhut ve diğer yiyeceklerin geçmişte olduğu gibi günümüzde de yapıldığı saptanmıştır.Anahtar Kelimeler
Bilecik Mutfağı, Yemek Kültürü, Yöresel Mutfak

Abstract

This study was planned to determine the culinary culture in Bilecik and the changes in culinary culture from past to present. The sample of the research was formed by 10 women aged 65 and over who were born and raised in the center of Bilecik, Bozüyük, Söğüt, Osmaneli and Gölpazarı. A semi-structured interview form was used to collect the data. The answers for each question posed in the interview form are categorized. Afterwards, descriptive analysis was carried out to evaluate Bilecik culinary and daily change. According to the results of the research, the cooking stoves and tools used during cooking, the tools used for eating and the eating place have changed over time; All the food groups consumed in the past in the region are consumed today but these food groups were produced mostly by the local people and they are now bought from markets; In the past, local people were consuming their own local beverages but now they are replaced by sweetened beverages. As a result of the research, it is also possible to find out that the local dishes like özgü dağ eriği ekşili kesme çorbası, ıspanak oturtma, tavuklu Arnavut böreği, nohutlu mantı, mercimekli mantı, borani, cevizli soğanlı börek, bıldırcın kebabı, Bilecik güveci, bükme, büzme tatlısı, kömme, tirtir helvası, tavuklu keşkek, sulu köfte, uhut were determined and these local dishes were still made today as they were in the past.Keywords
Culinary of Bilecik, Eating Culture, Local Cuisine

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri