Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Siber Uzayda Uluslararası Hukuk Mümkün Mü?
(Is International Law Possible In Cyber Space? )

Yazar : Şerife KARADAĞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 36
Sayfa : 2827-2833
378    294


Özet

Siber uzay, çağımızın aktörlerinin en aktif rol aldığı alanlardan birisi olmuştur. Bu alanda insanlığa dair faydaların yanı sıra bir o kadar da zarar verici olaylar ve durumlar olduğu da görülmektedir. Çeşitli siber saldırılar, siber tehditler, casusluk olayları ve siber üzerinden yapılan savaşlar birçok hasara neden olan siber tehlikelerdir. Bu nedenle siber uzay artık aktörler için güvenliklerinin sarsılacağı ve tehlikeye gireceği bir alan konumundadır. Aktörler arasında özellikle büyük önem taşıyan devletler, siber güvenliklerini sağlamak uğruna birçok faaliyet ve savunma yollarına başvurmuştur. Ulusal düzeyde siber savunma ve güvenlik için hukuki yollar aramışlardır. Ancak siber gibi sınırları olmayan, fiziki dünyadan bağımsız, anarşik yapılı bir olan bu alanda yalnızca bir devlet olarak ulusal çapta yapılan savunmalar ülke açısından yetersiz kalmıştır. Bu alanda da devletler işbirliğine ve siber alanın belli kurallar çerçevesinde yönetilmesine ihtiyaç duymuştur. Peki, böylesine geniş bir yelpazede bulunan siber uzayda, uluslararası siber hukuku sağlamak mümkün müdür? Hangi devlete göre, kim tarafından bu kurallar belirlenecektir? Kurallar karşısında uymayanlara karşı nasıl bir yaptırım uygulanacaktır? Biz de bu çalışmamızda, bu sorulara yanıt arayacağız.Anahtar Kelimeler
Siber Uzay, Siber Hukuk, Siber Güvenlik, Siber Suç

Abstract

With cyber space being one of these areas where the actors of our age take the most active; in addition to the benefits to humanity in this area, there are also damaging events and situations. The actors are now jeopardized for security and emerged as an area where danger many damaging situations such as, various cyber attacks, cyber threats, spying in cyberspace, cyber warfare. The states, which are of great importance among the actors, have resorted to many defense and activity and defense ways to provide cyber security. They sought legal remedies for cyber defense and security at the national level. However, in this area, which has no borders like cyber, independent of the physical world, and which is anarchic in nature, the defenses made on a national scale as a mere state have been insufficient for the country. In this area, states need cooperation and the need to manage the cyber area within the framework of certain rules. So; is it possible to provide international cyber law in such a wide range of cyber space? By which state and who will be determined by these rules? What sanctions will be applied against those who do not comply with the rules? We will look for answers to these questions in this study.Keywords
Cyber space, Cyber law, Cyber Security, Cyber Crime

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri