Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İnternet Bankacılığında Yatırım Ürünlerinin Kişisel Yatırımlara Etkisi
(The Effect Of Investment Product On Personal Investmentin Internet Banking )

Yazar : Ayça KURT    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 36
Sayfa : 2787-2806
314    263


Özet

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde merak ve keşif duygusuyla ortaya çıkan yeni sistemler, bilginin ve teknolojinin dönüşüm sürecini başlatmıştır. Teknoloji, bilgiyi üretme, saklama, işleme, kullanma ve paylaşma imkânı sağlamıştır. Bu gelişmelerle birlikte bireylerin hem günlük akışındaki hem de iş hayatındaki birçok işlem elektronik ortamda gerçekleşmeye başlamıştır. Günümüzde teknolojinin finansal hizmetlerde ve özellikle internet bankacılığındaki gelişimi önemli rol oynamaktadır. Değişen müşteri ihtiyaçlarına etkili şekilde cevap vermek, ihtiyaçların teknoloji sayesinde internet bankacılığına entegre etmek edilmesiyle olmuştur. Küresel rekabetin, her geçen gün bankanın alternatif dağıtım kanallarından olan internet bankacılığı teknolojiyle birlikte, gelişme hızını da hesaba kattığımızda, birer finansal asistan haline gelmektedir. Kısa sürede faaliyet alanını genişleten bu teknolojik asistan sayesinde eskisinden çok daha kolay ve uygun hizmet almaktayız. Bu sayede de bankalar farklı ve kaliteli hizmet vermek adına rekabeti güçlendirmektedir. Müşteri taleplerini karşılama, hizmet ağının genişletilmesi, rekabet üstünlüğü sağlama, maliyetleri düşürme gibi durumlar göz önünde bulundurulduğunda, finansal alandaki bu yeni teknolojiler operasyonel maliyetlerin azalması, bireysel yatırımcılara birikim yapabilmesi için tasarruf yollarında kolaylık sağlamıştır.Anahtar Kelimeler
İnternet bankacılığı, yatırım, teknoloji, finans

Abstract

The urge of discovery and development in communication technologies gave birth to new ideas and pushed technologies forward. Technology allowed us to create, store, process and use the knowledge that we have accumulated throughout many years. New advancements allowed individuals to use electronics for their daily routines. Today, the evolution of technology in financial services, especially in online banking industry plays an important role. The demands of the consumers in the financial sector are shifting, in order to be able to counter those demands, the technology of online banking needs to be more integrated. Each day, considering the speed of advancements, the online banking becomes an online financial assistant. In a short time, thanks to this financial assistant, which expands it field of work by the day, the consumers are having more and faster services. This situation causes competition between banks which returns as a favor to the customers. When considering such factors as the demands of the customers, expansion of the service network, gaining an edge over the competitors and decreasing costs, this new technologies in financial sector, decreased the operational costs of the banks, furthermore granted new ways for individuals to make savings and investments.Keywords
Online banking, investment, technology, finance

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri