Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yalın Üretimin Gıda Sektöründe Uygulanabilirliği: Gaziantep Ve Kahramanmaş İllerinde Bir Araştırma
(Applicability of Lean Production in Food Sector: A Study in Gaziantep and Kahramanmaş Provinces )

Yazar : Nusret GÖKSU  ; Ayten KILIÇ DEMİREL & Mehri Banu ERDEM  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 5
Sayfa : 52-65
2243    1332


Özet

Bu araştırmanın amacı Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinde üretim yapan gıda firmalarında yalın üretimin uygulanabilirliği ilgili bir ön araştırma yapmaktır. Çalışmada her iki ilde bulunan toplam 190 tane gıda imalat firmalarının 108 tanesine ulaşılmıştır. Araştırmada yöntem olarak anket kullanılmış olup, bu anket firmaların üretim operasyonuna hakim alt, orta ve üst düzey yöneticilere, mühendis ve araştırma-geliştirme sorumlularına uygulanmıştır. Araştırmanın amacına binaen 11 adet hipotez oluşturulmuştur. Elde edilen veriler faktör analizi, güvenilirlik analizleri, değişkenlere ait betimleyici analizler ve korelasyon analizi ile analiz edilmiştir. Bu analizler neticesinde oluşturulan hipotezler test edilmiş ve elde edilen bulgular sonucu gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalara bir takım önerilerde bulunulmuştur. En temel sonuç olarak katılımcıların yalın üretim ile ilgili olumlu bir algıya sahip oldukları ve yalın üretimin gıda sektöründe kolaylıkla uygulanabileceği sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Yalın Üretim, Yalın Düşünce, Gıda Sektörü, Yalın Üretimin Uygulanabilirliği

Abstract

The aim of this research is to conduct a preliminary research on whether lean production can be implemented in food companies operating in Gaziantep and Kahramanmaraş. In this study, 108 of the 190 food manufacturing companies on both province were reached. Survey method was used in the research,this survey has been applied to sub-level, mid-level and senior managers, engineers and research-development officers who are involved in the production operation of the companies. For the purpose of the study, 11 hypotheses were constructed.The obtained data were analyzed by factor analysis, reliability analyzes, descriptive analyzes of variables and correlation analysis. As a result of these analyzes, hypotheses have been tested and a number of recommendations have been made to the firm that operate in the end result food sector.The most general conclusion is that participants have a positive perception of lean production and that lean production can easily be implemented in the food sector.Keywords
Lean Manufacturing, Lean Thinking, Food Sector, Applicability of Lean Manufacturing

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri