Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜRÜN YERLEŞTİME UYGULAMALARININ İNCELENMESİ VE SİNEMA SEKTÖRÜ İLE BİRÖRNEK DEĞERLENDİRME
(INVESTIGATION OF PRODUCT PLACEMENT APPLICATIONS AND EVALUATION WITH CINEMA SECTOR ONE SAMPLES )

Yazar : Cemil DOĞAN  & Özden ÖZDEMİR  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 9
Sayfa : 1161-1172
567    739


Özet

Ürün yerleştirme, özellikle marka ve ürün tüketiminde reklam uygulamalarının farklı bir versiyonudur. Televizyon, sinema ya da bilgisayar uygulamaları içerisinde, ilgi ve dikkatleri kesintiye uğratmadan reklam yapmayı başarabilen bir yöntemdir. Uzun yıllar öncesinde başlamasına rağmen, özellikle son zamanlarda tercih edilme oranı yükselmiştir. Bu çalışmada, odaklanılan dizi, film veya oyun uygulamasından kesintiye uğramadan, ürüne olumsuz bir bakış açısı kazandırmayacak şekilde farkındalık ve tüketim tercihi olabilmenin ürün yerleştirme uygulamaları ile mümkün olacağına dikkat çekmek amaçlanmaktadır. Çalışmanın literatür taraması yerli ve yabancı kaynaklar incelenerek yapılmıştır. Sinema sektörü incelemesi ise, önceki serileri izlenme rekorları kırması nedeniyle Recep İvedik 5 filmi üzerinde yapılmıştır. Önemli ürün yerleştirmesi yapılmamasına rağmen, dikkatle izlendiğinde bazı tespitler yapılabilmektedir.Anahtar Kelimeler
Ürün Yerleştirme, Reklamcılık, Marka Farkındalığı

Abstract

Product placement is a different version of ad implementations, especially for brand and product consumption. It is a method that can make advertisements without distracting attention in television, cinema or computer applications. Although it started many years ago, the preference rate has increased recently. Inthisstudy, it is aimedtodra wattention to the fact that, with out interruption from the focus edseries, film orgame application, awareness and consumption can be preferred by product placement applicationsso as not togive a negative view point to the product. The literature research of the work was done by analyzing the domestic and foreign sources. The examination of the cinema sector was made on Recep İvedik 5 film because of previous records breaking records. Although significant product placement is not done, some determinations can be made when carefully monitored.Keywords
Product Placement, Advertising, BrandAwareness

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri