Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İfade Hürriyetini Kullanmanın Yeni Yolları: Yeni Medya ve Sosyal Medya
(New Ways Of Using The Freedom Of Expression: New Media And Social Media )

Yazar : Ahmet ÇİFTÇİ   & Şadiye DEMİRTAŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 34
Sayfa : 2274-2285
268    224


Özet

Tüm dünya ülkelerinde, demokrasi ve demokratik toplum üstüne yapılan her tartışmada öne çıkan en önemli unsur, ifade hürriyetidir. İfade hürriyeti, bir toplumun gelişmesi ve medenî sayılabilmesi için adetâ bir önkoşul olarak kabul edilmektedir. Bir toplum gelişmişse, insanlar problemleri hakkında konuşabilir. Bu savdan yola çıkarak, günümüzde, gelişmiş ülkeler ile gelişmemiş ülkeler arasında de ifade hürriyeti bakımından büyük bir fark olduğu söylenebilir. Bireylerin, ifade hürriyetlerini kullanmalarının birçok yolu vardır. Birey, söz, yazı, bir resim ve hatta bir melodi ile kendini ifade edebilir. Teknolojinin gelişmesi ile iletişim ve kitle iletişim araçları ortaya çıkmış ve insanlar, yeni araçlara sahip olmuştur. Bu araçlar, ifade hürriyetinin gelişmesine yardım etmiş ve bir düşünce veya bir fikir kolaylıkla yayılmıştır. Peki, günümüzde, iletişim ve kitle iletişiminin son durağı olan internette ifade hürriyeti nasıl işlemektedir?Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: demokrasi, ifade hürriyeti, yeni medya, sosyal medya

Abstract

In all countries of the world, freedom of expression is the most important element in every debate on democracy and democratic society. Freedom of expression is accepted as a precondition for the development of the society also to be considered as a civilization. If a society has developed, people can talk about their problems. According to this point of view, there is a big difference in terms of freedom of expression among developed countries and underdeveloped countries. There are various ways according which people can use freedom of expression. People expresses themselves through word, writing, a picture and a melody, and so on. With the development of technology, communication and mass media emerged and thus freedom of expression has had new devices. These new devices help for the development of freedom of expression and also by using them a thought or an idea can spread easily. Nowadays the internet is the last step of communication and mass communication. The question is how does internet affect the freedom of expression?Keywords
Key words: democracy, freedom of expression, new media, social media

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri