Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ahkâm-I Nücûm Üzerine Bir Eser: Tercüme-İ Ahkâm-I Nücûm
(A Work Related To Astrology: Tercüme-İ Ahkâm-I Nücûm )

Yazar : Ceren AKSOY    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 34
Sayfa : 2261-2273
54    49


Özet

Tercüme-i Ahkâm-ı Nücûm, Hüseyin b. Sefer tarafından 1 Safer 1032’de (5 Aralık 1622) istinsah edilen astroloji bilimine ait bir ahkâm kitabıdır. Eser, gezegenlerin insanların gündelik işlerine, hayvanlara, bitkilere, madenlere etki ettiğine dair inanışları ve astronomi ilmine ait bilgileri ihtiva etmektedir. Bu bağlamda eserde, yıldızların hareketinden yola çıkarak, yeme içme düzeni, burçların nitelikleri, belirli gün ve ayların Arapça ve Yunanca karşılıkları, herhangi bir hastalığa maruz kalındığında yapılması gerekenler; sefere çıkma, ağaç dikme, ekin ekme, tırnak kesme, ata binme, kan alma ve aldırma, elbise dikme, tıraş olma, hamama gitmek vb. için en uygun zaman tespit edilmeye çalışıldığı görülür. Bu çalışmanın amacı, astroloji ve astronomi ile ilgili genel bilgiler verildikten sonra Tercüme-i Ahkâm-ı Nücûm adlı eserin tanıtılması ve içeriğinin değerlendirilmesidir.Anahtar Kelimeler
17. yüzyıl, astroloji, astronomi, burçlar, Hüseyin b. Sefer.

Abstract

Tercüme-i Ahkâm-ı Nücûm, an important astrological work of the 17th century, is a book of fortune that has been copied by Hüseyin b. Safer in 1 Safer 1032 (5 December 1622). The work contains beliefs about planets affecting people’s affairs, animals, plants, mining, and science of astronomy. In this work, we gave general information about astrology and astronomy, and then we tried to introduce Tercüme-i Ahkâm-ı Nücûmand in detail and we analyzed ıts content. In this context, in the work, starting from the movement of the stars, eating habits, the characteristics of the horoscope, Arabic and Greek equivalents of certain days and months, what should be done when any disease is exposed; expedition, planting trees, planting crops, cutting nails, riding horses, taking blood and getting dressed, sewing clothes, shaving, going to bathhouse etc. it is seen that the most appropriate time is determined. The aim of this study, is to give introducing Tercüman-i Ahkâm-ı Nücûm and the content of the work after general information about a astrology and astronomy.Keywords
17th Century, Astrology, Astronomy, Horoscopes, Hüseyin b. Sefer.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri