Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


12 Haftalık Eksantrik-Pliometrik Antrenman Programının Genç Güreşçilerin Anaerobik Performans, El Pençe Kuvveti, Bacak Kuvveti, Sürati ve Kalp Atım Sayısı Üzerine Etkisi
(The Effect of 12-Week Eccentric-Pliometric Training Program on Young Anaerobic Performance, Hand Claw Force, Leg Force, Speed and Heart Rate )

Yazar : Samet ŞANSLI   & İsmail KAYA  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 34
Sayfa : 2247-2252
54    50


Özet

Bu çalışmanın amacı; 12 haftalık eksantrik-pliometrik antrenman programının genç güreşçilerin anaerobik performans, el pençe kuvveti, bacak kuvveti, 20m sürat ve kalp atım sayısı üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Bu araştırmaya 15-19 yaş grubu, 15’i denek, 15’i kontrol grubu olmak üzere toplam 30 güreşçi gönüllü olarak katıldı. Ölçümlere katılan denek ve kontrol grubu sporcuların antrenman programlarına bağlı olarak fizyolojik ve fiziksel parametrelerinin başarı oranlarında ki değişkenleri incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmaya konu olan sporculardan boy, kilo, durarak uzun atlama(cm). dikey sıçrama, el pençe kuvveti, bacak kuvveti, 20m. sürat koşusu ve kalp atım sayısı alındı. Elde edilen veriler SPSS 17.00 programında, denek ve kontrol grubu sporcular, arasındaki farklılıkları belirlemede α=0.05 anlamlılık düzeyinde bağımsız iki grup için t-test uygulanmıştır. Sonuçların anlamlılık derecesi p<0,05-0,01 seviyelerinde kabul edilmiştir. Yapılan çalışmada antrenman sonrası pliometrik antrenman programının güreşçilerin İKAS, dikey sıçrama, durarak uzun atlama, bacak kuvveti, sol el kavrama kuvveti denek grubu lehine anlamlı derecede farklılıklar ortaya koyduğunu göstermiştir p<0,05. Bu çalışmada elde edilen bulgular; pliometrik antrenman programlarının genç güreşçilerin İKAS, dikey sıçrama, durarak uzun atlama, bacak kuvveti, sol el kavrama kuvveti üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.Anahtar Kelimeler
Güreş, Antrenman, Anaerobik, Performans

Abstract

The purpose of this study was to examine the effects of 12 week eccentric-plyometric training programme on anaerobic performance, hand grip strength, leg strength, 20 m. sprint, and pulse of young wrestlers. In this study, 15-19 age group total 30 wrestlers who were 15 subjects and 15 control group were determined as study population. They all participated in the study voluntarily. The variable of the success rate of physiological and physical parameters based on training programmes of the dubject and control group athletes who was participated in the measurements were analyzed. Height, weight, standing long jump (cm), vertical leap, hand grip strength, leg strength, pulse, 20 m. sprint were to taken from athletes who joined to research. Obtained data were used for t-test for independent two groups with SPSS 17.00 programme, with α=0.05 significance level, to determine differences with subject group and control group. Significance level was accepted as p<0,05-0,01. plyometric training programme showed that İKAS; standing long jump (cm), vertical leap, hand grip strength, leg strength, pulse, 20 m. sprint, revealed significant differences in favour of subjects p<0,05. Test results showed that findings obtained from this study presented that plyometric training programs have effects on IKAS, vertical leap, standing long jump, leg strength and left hand grip strength of young wrestlers.Keywords
Wrestling, Training, Anaerobic, Performance

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri