Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Politikaları
(Turkey’s Renewable Energy Resources And Policies )

Yazar : Beyda HİÇDURMAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 34
Sayfa : 2223-2230
375    571


Özet

Türkiye jeopolitik konumu dolayısıyla zengin yenilenebilir enerji kaynaklarına sahiptir. Fosil enerji kaynaklarında yaşanan fiyat istikrarsızlıklarını ve bu kaynakların çevreye verdiği zararı önlemek, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla yenilenebilir enerjiye olan yatırımlar arttırılmıştır. Türkiye’nin en fazla yenilenebilir enerji potansiyeline sahip olduğu alan hidrolik enerji ve rüzgar enerjisidir. Ancak güneş enerjisi, jeotermal enerji ve biyokütle enerjisinde de önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 2019 yılı itibariyle Türkiye’de yenilenebilir enerjiden elde edilen elektrik oranı %33’dür. Verilen teşvikler, yapılan yasal düzenlemeler ve kurulan yeni santrallerle birlikte gelecekte enerji tüketiminde yenilenebilir kaynakların oranının %47’ye ulaşması hedeflenmektedir. Bu çalışmada Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeli; hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal ve biyokütle enerjileri bakımından ele alınmış, uygulanan yenilenebilir enerji politikalarından ve gelecek hedeflerinden bahsedilmiştir.Anahtar Kelimeler
Türkiye, yenilenebilir enerji, fosil kaynak, elektrik

Abstract

Turkey due to its geopolitical position has rich renewable energy resources. Investments in renewable energy have been increased in order to prevent the price instabilities in fossil energy sources and the damage caused by these resources to the environment and to reduce the dependence on foreign sources in energy. Turkey's renewable energy potential is mostly in hydroelectric power and wind power. However, significant improvements have been made in solar energy, geothermal energy and biomass energy. As of 2019 electricity derived from renewable energy rate in Turkey is 33%. Together with the incentives, legal regulations and the new power plants, the ratio of renewable resources in energy consumption is expected to reach 47% in the future. In sthis study Turkey's renewable energy potential discussed in terms of hydraulic, wind, solar, geothermal and biomass energies and future goals are mentioned.Keywords
Turkey, renewable energy, fossil source, electricity

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri