Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türk Lehçelerinde İnsan Anatomisi ve Fizyolojisine Bağlı Terimlerin Fonetik Değişkeleri Üzerine
(A Study On Phonetical Variants Of Terms Related To Human Anatomy And Physiologyin Turkish Dialects )

Yazar : Hacı DAĞLI    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 34
Sayfa : 2200-2222
78    78


Özet

Bu çalışmada insan anatomisi ve fizyolojisine bağlı terimlerle ilgili yapılan çalışmalar taranmış ve bu tarama sonucunda insan anatomisi ve fizyolojisine bağlı terimlerin çağdaş Türk lehçelerindeki fonetik (sessel) görünümleri çerçevesinde incelemeye çalışılmıştır. Yapılan bu incelemede özellikle Hasan Eren’in “Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü” adlı kitabı, Tuncer Gülensoy’un “Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü” adlı kitabı, N. A. Baskakov’un “Gagavuz Türkçesini Sözlüğü” adlı kitabı, Türk Dil kurumunun “Türkçe Sözlük”ü, gibi adlı kitaplardan yola çıkarak toplam 86 tane İnsan Anatomisi ve Fizyolojisine Bağlı Terimler (ağız, aşık kemiği, ayak, bacak, bağırsak, baldır, baş, beden, bel, ben, beyin, boğaz, boyun, böbrek, burun, çene, dalak, damak, damar, deri, dil, dirsek, diş, diz, doku, döl, döş, dudak, duluk (şakak), el, elmacık kemiği, gırtlak, göbek, göğüs, göz, incik, kaburga, kalça, kalp (yürek), kan, karaca (üst kol), karaciğer, kebze, kemik, kol, koltuk, kulak, omuz, omurga, omurilik, öd, öpke, ...gibi) tespit edilmiştir. Tespit edilen Türk lehçelerindeki insan anatomisi ve fizyolojisine bağlı terimlerinin birbirleriyle olan karşılıkları verilmiş ve üzerinde durulmuştur. Ayrıca, bu çalışmada lehçe tanımı yapılmış ve Türk lehçelerinde yapılan tasnif çalışmalarıyla ilgili malumat verilmiştir.Anahtar Kelimeler
Türk Lehçeleri, Tasnif, İnsan Anatomi, Fizyoloji.

Abstract

In this study, researches on the terms related to human anatomy and physiology were reviewed and the terms related to human anatomy and physiology were examined in the framework of phonetic (vocalic) views of modern Turkish dialects. Totally 86 terms associated with human anatomy and physiology (mouth, anklebone, foot, leg, intestine, calf, head, body, waist, mole, brain, throat, neck, kidney, nose, chin, spleen, palate, vein, skin, tongue, elbow, tooth, knee, tissue, sperm, bosom, lip, temporal side, hand, cheekbone, gullet, belly, breast, eye, shin, rib, hip, heart, blood, upper arm, liver, scapula, bone, arm, axilla, ear, shoulder, spine, spinal cord, gall, lung etc.) were founde specially in Hasan Eren's book called "Etymological Dictionary of Turkish Language", Tuncer Gülensoy’s book called the " Origin Information of the Turkish words in Turkey Turkish Dictionary", N. A. Baskakov’s “Gagauz Turkish Dictionary” book and “Turkish Dictionary” of Turkish Language Society. The meanings of the identified terms associated with human anatomy and physiology in Turkish dialects were addressed and discussed. On the other hand, the definition of dialect was made and information about the classification studies in Turkish dialects was revealed.Keywords
Turkish dialects, Classification, Human Anatomy, Physiology

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri