Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Çağdaş Sanat’ta Kurumsallıktan Yeni Kurumsalcılığa Tarihsel Bir Bakış
(A Historical Perspective From Instutionalism To New Instituionalism In Contemporary Art )

Yazar : Saliha Nesli Gül DURUKAN  & Kadriye TEZCAN AKMEHMET  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 34
Sayfa : 2189-2199
73    58


Özet

Kurumlar, nüfusun ya da toplumun düzenlenini sağlayan, sistemli tekrarlardan oluşan ancak bireyin eylemlerini de sistematize eden yapılardır. Bu nedenle de sosyal bilimler için temel araştırma konularından biridir. Kurumlar, tekrarlanan bir eylem olarak alışkanlığı, topluluğun üyeleri tarafından paylaşılan geleneği ve sosyal mutabakatı sağlayan görenekleri içinde barındırır ve bunlar, kurumları şekillendirir. Kurumsallık sosyal bilimler, iktisat ve siyaset bilimi, sosyoloji, psikoloji ve antropoloji gibi birçok disiplinde geniş tanımı olan bir kavramdır. Kurumlardaki, yapılanmaları ve dönüşümleri çözümlemek, bugün içinde bulunduğumuz çağdaş sanat ortamının yapı taşlarından olan kurumların hangi faaliyetleri neden yaptıklarını, geçirdikleri değişimlerin ve gelecekte neye evrilebileceklerinin anlaşılması bakımından önem teşkil etmektedir. Makale, çağdaş sanat kurumlarının faatliyetleri ve yeni kurumsalcılık arasındaki ilişkiye dair araştırmaları sanatın kurumsallaşmasından bu yana tarihsel bir bakışla literatür taraması yöntemi ile incelemeyi amaçlamaktadır. Makale, çağdaş sanat ile ilişkili olarak kurumsal eleştirinin öznesi olan sanat kurumlarından eleştiri kurumuna dönüşen çağdaş sanat kurumlarının radikalleşen rolü ve işlevlerine ve yeni kurumsalcılık teorisi ile benzer yönelimler sergileyen çağdaş sanat kurumlarına yönelik yaklaşımları sunmaktadır. Çalışma kapsamında, sanatın kurumlaşma süreci, sanat pratiklerinde kurumsal hegemonyaya karşı kurumsal eleştirinin görülmeye başlanma süreci, kurumsal eleştirinin kurumlarda yer bulmaya süreci ve bu pratiklerle beraber dönüşen çağdaş sanat kurumlarının faaliyetlerine yönelik incelemeler yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda, yeni kurumsalcılık teorisinin çağdaş sanat kurumlarında küratöryel niyetlerle ve çağdaş sanat kurumlarının deneysel, radikal, araştırmacı ve eleştirel yapılarıyla görünür oldukları tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Çağdaş Sanat Kurumları, Kurumsallık, Yeni Kurumsalcılık

Abstract

Institutions are the structures that consist of systemic repetitions, which regulate the population or society, but also systematize the actions of the individual. Therefore, it is one of the main research topics for social sciences. The institutions include the habit as a repeated action, the traditions shared by the members of the community and the traditions that provide social reconciliation, and they shape the institutions. Institutionalism is a concept with broad definition in many disciplines such as social sciences, economics and political science, sociology, psychology and anthropology. Analyzing the structures and transformations in institutions is important for understanding the activities of the institutions which are the building blocks of the contemporary art environment in which we are today and why they are doing, what changes they have and how they can evolve in the future. The article aims to examine the researches on the relationship between contemporary art institutions and the new institutionalism from a historical perspective since the institutionalization of art. This paper presents the approaches of contemporary art institutions, which are the subject of institutional criticism, in relation to contemporary art, which have turned into criticism institutions, and these approaches that exhibit similar orientations with the theory of new institutionalism. Within the scope of the study, the institutionalization process of the art, institutional criticism against institutional hegemony in art practices, the beginning of institutional criticism in institutions and the modern art institutions that are transformed with these practices are examined. As a result of the study, it is determined that the new institutionalism theory is visible with the curatorial intentions and the experimental, radical, researcher and critical structures of contemporary art institutions in contemporary art institutions.Keywords
Contemporary Art Institutions, Institutionalism, New Institutionalism

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri