Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ahi Teşkilatında Usta Çırak İlişkisinin Paternalist Lider Olgusu Çerçevesinde İncelenmesi
(Investigation Of The Master Apprentice Relationship İn The Ahi Organization Within The Framework Of A Paternalist Leader Case )

Yazar : Çağrı ÇOLAK    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 33
Sayfa : 2013-2022
174    145


Özet

Paternalist lider kavramı "baba" modeline sahip liderler için kullanılmaktadır. Bu kavram Doğu ve Batı kültürleri tarafından farklı anlamlarla tanımlanmaktadır. Paternalizm kavramı doğu kültürlerinde, hoşgörü, paylaşma ile açıklanırken, batıda paternalizm bireysel sorumluluklar üzerinden açıklanmaktadır. Bireysel ve kolektif kültür özellikleri arasındaki fark kavramın anlamlandırılmasında da farklılık göstermektedir. Doğu toplumlarında Ahilik, Konfüçyüsçülük, Budizm gibi felsefeler aile, toplum yapısına önem vermektedir. Aile fertleri, genç-yaşlı, usta-çırak ilişkilerinin saygı, hoşgörü ve samimiyet ortamında olmasını amaçlamaktadır. Doğu toplumunda paternalist lider çalışanlarının ebeveyni olarak görülmekte, çalışan patronu ve şirketi ile duygusal bir bağ oluşturmaktadır. Batı toplumundaki paternalist lider ise daha çok babanın "buyurucu" yapısından hareketle, çalışanlar tarafından sevilmeyen kuralcı, özgürlükleri kısıtlayıcı olarak tanımlanmaktadır. Doğu kültüründe kişiler arası hiyerarşi duygusal boyut kazanmış olup, yaptırımlar gönüllülük esasına dayanmaktadır. Türk toplumunda paternalist lider anlayışına örnek Ahi teşkilatından günümüze ulaşan usta çırak ilişkisi karşımıza çıkmaktadır. Ahilik öğretisi ile paternalist lider özelliklerinin benzerlik taşıdıkları görülmektedir.Anahtar Kelimeler
paternalizm, paternalist lider, kültürel anlamda paternalizm, ahilik, usta-çırak ilişkisi

Abstract

Concept of paternalistic leader is used for the leaders that have the attributes of a "father." Bu this concept is described differently by the Eastern and Western cultures. Although the concept of paternalism is described with kindness, sharing-nature in Eastern cultures, in Western cultures, it is explained over individual responsibilities. Conceptualization of paternalism differs by the understanding individual or collective cultural attributes. In the Eastern societies which involves philosophies like Ahi-Guilds, Confucianism, Buddhism that value family or social structures. It aims to make relationships between family members, groups of people with age differances, masters and apprentices in a respectful, tolerant and sincere medium. In the eastern cultures, paternalistic leaders seem as a parent of the employee, therefore creating an emotional link between the employer and the employee. However, considering the "imperious" nature of the parents, paternalistic leaders are described as being despised by its employees and seen as normative, restrictive. In the eastern cultures paternalism gained a social meaning, interpersonal hierarchy gained emotional meaning, ant it is built on volunteerism. In Turkish societies an example of paternalistic leadership is the master-apprentice relation that is based on Ahi-Guilds. The doctrines of Ahi-guilds has strong resemblance to paternalistic leaders.Keywords
paternalism, paternalistic leader, paternalism in cultural manner, ahi-guilds, relationship between master and apprentices.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri