Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Küreselleşme Göç ve Kadın
(Globalisation Migration and Woman )

Yazar : Fjolla LECAJ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 33
Sayfa : 1956-1963
186    111


Özet

İnsanın göç etmesiyle, çevresini değiştirerek, diğer ekonomik, kültürel, siyasal, sosyal ve psikolojik değişiklikler de yapmaktadır. Göçün nedenleri ve kadınlara etkisini incelediğimiz bu yazıda araştırmalarımıza dayanarak göçün her zaman isteğe bağlı yapılmamakta olduğunu belirtebiliriz. Günümüzde hemen her ülke küreselleşmeden etkilenmekte ve küreselleşmenin bir getirisi olarak diğer ülkelerle daha sıkı ilişkiler içine girmektedir. Bu sebepledir ki bireyler diğer ülkelerin yaşam standartları bilgisine daha rahat ulaşabilmekte dolayısıyla etkilenme de daha fazla olmaktadır. Kadınların göç durumuna baktığımızda geçmişte erkek ile ve erkek için yapılan kadın göçleri günümüze doğru gelindikçe kendisine dönmeye başlamıştır. Kadınların zaman zaman kendi eğitimleri veya kendi işleri için göç ettiğini de görebilmemiz mümkün hale gelmiştir. Bu yazı göçün kimlik oluşumu, kadınlar üzerindeki etkisi, küreselleşmeden etkilenmesi ve küreselleşmeyi etkilemesi üzerine yazılmıştır.Anahtar Kelimeler
kureselleşme göç kadın

Abstract

Migration as physical change that human does, brings with it different result as economic, social, political, and psychological. In this study when we look at migration reasons and the impact it has on the woman we can see that migration isn’t always done willingly. Now days almost all countries are affected by globalization and it brings along the closer relations with other countries. This is why individuals are more affected by living standards of other states and therefore they get more affected. When we take a look at woman’s migrations in the past we see woman’s migration as made with man and for man, meanwhile, closer to the present we see a turn to self. Now it is possible to see that woman migrate for their education and work. This study is made for finding the formation of migration identity, the effect on the woman, influence from globalization and influence on globalization.Keywords
globalisation migration woman

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri