Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kamu Yönetiminde Dispepsi (Hazımsızlık) Sendromu
(Dyspepsia Syndrome In Public Administration )

Yazar : Polat TUNÇER    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 32
Sayfa : 1935-1945
112    83


Özet

Dispepsi sendromu, kamu yönetiminde oldukça sık yaşanan bir olgudur. Bu tür bir rahatsızlık kamu yönetiminin etkinliğini ve verimliliğini düşürmektedir. Ayrıca kurum ve kuruluşların çalışma disiplin ve düzeninin bozulmasına yol açmakta, çalışanların performansını düşürmekte, örgütsel iklimin kirlenmesine ve çatışmaların artmasına neden olmaktadır. Bu sendromun aşılabilmesi için kamu yönetiminde, yükselme ve terfi kriterleri ve standartlarının son derece iyi belirlenmesi ve bunların çok sıkı bir biçimde uygulanması gerekmektedir. Türk kamu yönetiminde yükselme ve terfi etme kriterleri başarıdan ziyade belgelere dayandığı için, yanıltıcı olmakta ve yönetimde hazımsızlık sorunu bu yüzden oldukça sık yaşanmaktadır. Konu soyut bir biçimde küresel anlamda ele alınmakla birlikte, görev yaptığımız kamu kurum ve kuruluşlarındaki gözlemlerimiz çerçevesinde özellikle de Türk Kamu Yönetimi bağlamında ele alınmıştır. Bu makalenin amacı; kişisel deneyim, gözlem ve yönetim kademelerinde bulunmuş kişilerle paylaşımlar çerçevesinde, dispepsinin örgütsel sonuçlarını incelemektirAnahtar Kelimeler
Kamu Yönetimi, Dispepsi, Hazımsızlık, Sendrom, Yetersizlik.

Abstract

Dyspepsia syndrome is a common phenomenon in public administration. This type of discomfort reduces the efficiency and efficiency of public administration. In addition, it leads to the deterioration of the working discipline and order of the institutions and organizations, decreases the performance of the employees and causes the pollution of the organizational climate and increases the conflicts. In order to overcome this syndrome, it is necessary to define the promotion and promotion criteria and standards very well in public administration and to apply them very strictly. As the criteria of promotion and promotion in Turkish public administration are based on documents rather than on success, the problem of indigestion in management is quite frequent. Although the issue is discussed in an abstract manner globally, it is discussed within the context of our observations in public institutions and organizations, especially in the context of Turkish Public Administration. The purpose of this article is; The aim of this course is to examine the organizational results of dyspepsia within the framework of sharing with people who have been in the personal experience, observation and management levels.Keywords
Public Administration, Dyspepsia, Indigestion, Syndrome, Insufficiency.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri