Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Metodolojik İnsan Kaynakları Stratejilerinin Önemi
(The Importance Of Methodological Human Resources Strategies )

Yazar : Resul KAYA    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 32
Sayfa : 1916-1924
88    69


Özet

Personel potansiyelinin oluşturulması, yönetim işlevinin geliştirilmesi ile başlar. Misyon ve vizyonun belirlenmesi ile devam eden bir süreçtir. İşletmenin genel stratejisini oluşturmak için veri toplamak ve kestirimlerde bulunmak zaruridir. Bilim ve felsefi olarak metotların açıklanması karşılaştırılması ve değerlendirilmesi neticesinde metotların temellendirilerek uygulanması gerekir. Stratejik planların oluşturulması, geliştirilmesi ve kontrolünün iyece yapılması halinde adım adım hedeflere ulaşıldığı görülecektir.Anahtar Kelimeler
Strateji planlama, Misyon ve Vizyon, Veri ve Metodoloji

Abstract

Creating personnel strategy starts with developing management function. It is a process which is followed by the determination of mission and vision. It is obligatory to collect data and make estimations in order to create the general strategy of the business. The methods should be grounded and applied as a result of the explanation, comparison and assessment of the methods in scientific and philosophical terms. Goals will have been achieved step by step if strategic plans are created, developed and thoroughly controlled.Keywords
Strategy planning, Mission and Vision, Data and Methodology

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri