Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türk Vergi Yargısındaki Sorunların Çözümünde İstinaf Sisteminin Etkinliği
(The Effectiveness Of The Request System In The Solution Of Turkish Tax Problems )

Yazar : Yunus BÖRÜTEÇENE   & Cahit ŞANVER  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 32
Sayfa : 1909-1915
93    63


Özet

Türk Vergi Yargısında 2014 yılında yapılan reform ile birlikte Türk vergi yargısındaki sorunların çözümünde istinaf sisteminin getirilmesini hâkimler, avukatlar ve mükelleflerin düşüncelerini anket uygulaması ile öğrenilmeye çalışılmıştır. Türk vergi yargısında yapılan bu reformun ana hedefi birinci derece vergi mahkemeleri tarafından alınan kararların hem maddi bakımdan hem de hukuki bakımdan meydana gelebilecek sorunların çözümünü sağlayarak Türk vergi yargı sisteminde adaletin etkinliğini artırmaktır. 1982 Anayasası ile beraber Türk vergi yargı sisteminde oluşmuş olan sorunların önünü alabilmek için Türk vergi yargısında istinaf sisteminin getirilmesi ile ilgili sadece literatürdeki görüşler değil ayrıca istinaf sisteminin Türk vergi yargısındaki sorunların çözümündeki etkisini hâkimler, avukatlar ve mükelleflere anket yapılarak konu analiz edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada literatür taraması yapılmış ve konu ile ilgili olan kanun ve mevzuatın yanı sıra yapılan anket çalışması ile toplam 611 katılımcıya konu ile ilgili sorular sorulmuştur. Bu katılımcılardan 105’i hâkim, 206’sı avukat ve 300’ü de mükelleflerden oluşmaktadır. Çalışmada sorulan sorular 5’li Likert tipi ölçek ile yöneltilmesinin yanı sıra Araştırma kapsamına dahil edilecek katılımcılar kolayda örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre Türk Vergi Yargısındaki sorunların çözümünde İstinaf Sisteminin getirilmesi sorunların çözümü bakımından hâkimler ve avukatlar olumsuz görüş beyan etmelerine rağmen, mükellefler Türk Vergi Yargısında istinaf sisteminin getirilmesi ile ilgili olarak olumlu fikir beyan etmişlerdir.Anahtar Kelimeler
Vergi yargısı, İstinaf, İstinaf Sistemi

Abstract

With reform Turkish Tax Judiciary carried out in 2014 year, it was tried to learn opinions of judges, lawyers and taxpayers with application of survey to bring appeal system to solution of problems in Turkish tax jurisdiction. The main objective of reform carried out in Turkish tax jurisdiction is increase efficiency of justice in the Turkish tax jurisdiction system by providing solutions of problems that may be both material and legal aspects of decisions taken by first degree tax courts. In order to prevent problems arising in Turkish tax jurisdiction with the 1982 Constitution, not only opinions in literature regarding introduction of appeal system in Turkish tax jurisdiction, but also effects of appeal system on solution of Turkish tax jurisdiction to problems of Turkish tax jurisdiction have been tried to be analyzed by judges, lawyers and taxpayers. In this study, total of 611 participants were asked questions about subject. 105 of these participants are judges, 206 of them are lawyers and 300 of them are taxpayers. The questions asked in the study were directed to 5-point Likert-type scale and participants to be included in the research were selected with easy sampling method. According to the results of this study, despite negative opinion of judges and lawyers regarding solution of problems in the Turkish Tax Judiciary, the Taxpayers expressed a positive opinion regarding introduction of appeal system in Turkish Tax Judiciary.Keywords
Tax Judiciary, Appeal, Appeal System

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri