Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sosyal Medyanın Y Kuşağı Tüketicilerinin Satın Alma Davranışlarına Etkisi
(The Effect Of Social Media On The Purchase Consumers Of Persons )

Yazar : Emre KÖMÜRCÜ   & Meltem KAYHAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 32
Sayfa : 1896-1908
95    85


Özet

Günümüzde geleneksel medyadan sosyal medyaya geçilmesiyle birçok değişim yaşandığı gibi satın alma davranışlarında da değişiklikler yaşanmıştır. Günden güne popülerliği artan sosyal medya platformları araştırma yapmak, iletişim kurmak, eğlenceli zaman geçirmek, yeni şeyler öğrenmek, paylaşımlar yapmak gibi kullanım özelliklerinin yanında tüketicilerin satın alacakları ürün-hizmet hakkında araştırma yaptıkları mecra haline dönüşmektedir. Sosyal medyanın hayatımızda aktif rol oynaması ile tüketicilerin satın alma döngülerinde değişiklikler yaşanmaktadır. Tüketiciler satın alma karar sürecinde sosyal medya üzerindeki kullanıcı yorumlarından, diğer tüketiciler tarafından oluşturulan içeriklerden, referans gruplarından, aile, çevre, gibi faktörlerden etkilendiği durumu ortaya çıkmaktadır. Satın alma sonrası ise ürün hizmet ile ilgili her türlü düşüncesini mekân ve zaman sınırlaması olmadan özgürce paylaşabilmektedirler. Aktif olarak kullanılan sosyal medya platformu markalar ve firmalar açısından da cazibe merkezi haline dönüşmektedir. Bu araştırma, sosyal medyanın hâkimi konumunda olan ve teknoloji ile iç içe yaşayan Y kuşağının satın alma davranışları üzerinde sosyal medyanın ne derece etkili olduğunu tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Elde edilen bulgular; Y kuşağı tüketicileri sosyal medyaya önemli bir zaman dilimi ayırmakta ve mobil cihazlarından sosyal medyaya bağlanarak satın alacakları ürün/hizmet hakkında araştırma yapmaktadır. Y kuşağı tüketicileri ürün/hizmet satın alımında, kişilerin sosyal medya ortamlarında yapılan yorum ve paylaşımlardan olumlu yönde etkilendiklerini göstermektedir.Anahtar Kelimeler
Sosyal Medya, Y Kuşağı, Tüketici Davranışları, Satın Alma Davranışları

Abstract

Today, there have been many changes in the way of transition from traditional media to social media, as well as changes in purchasing behavior. The growing popularity of social media platforms in the daylight becomes a medium in which consumers are researching the products and services they will buy, as well as the use of such things as research, communication, fun, learning new things, sharing. As social media play an active role in our lives, there are changes our in consumer buying cycles. Consumers appear to be affected by factors such as user comments on social media, content created by other consumers, reference groups, family, environment in the procurement decision process ate. After the purchase, the product can freely share any kind of thought about the service without space and time constraints. The active social media platform has become a center of attraction in terms of brands and companies. This research was conducted to determine the effectiveness of social media on the purchasing behaviors of the Y-branch, which is dominated by social media and lives with technology. Findings obtained; Y-generation consumers are allocating a significant amount of time to social media and are researching the products / services they will buy by connecting to social media from their mobile devices. Consumers of Y generation show that they are positively affected by comments and sharing in the social media environment when purchasing products / services.Keywords
Social Media, Generation Y, Consumer Behaviors, Purchasing Behaviors

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri