Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türk Hava Sahası İhlâlleri ve Türkiye’ye Zorunlu İniş Yapan Savaş Uçakları
(Vıolatıons In Turkish Airspace During The Second World War And Aircrafts Landed on Turkish Air Bases )

Yazar : Mehmet Serkan ŞAHİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 32
Sayfa : 1880-1895
111    111


Özet

İkinci Dünya Savaşı Adolf Hitler yönetimindeki Almanya’nın saldırganlığı sonucunda 1 Eylül 1939 günü başladı. Bu kitlesel savaş tüm dünyaya yayıldı. Alman orduları Avrupa ülkelerinin büyük bir bölümünü kısa süre içerisinde egemenlikleri altına aldılar. Diğer ulusların bağımsızlığını hiçe sayan Hitler’in askerleri Balkanları işgal ederek Türkiye sınırına dayandı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti savaş süresince aktif tarafsızlık politikası izledi ve topraklarına yönelik herhangi bir saldırganlığa karşı her türlü askeri karşılığı vereceğini ilan etti. Trakya sınırına askeri yığınak yapan Türk ordusu savaşa hazır bir şekilde beklemeye başladı. Bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü her koşulda savunmaya kararlı olan Türk Hükümeti bu konuda son derece hassas bir duruş sergiledi. Türk Silahlı Kuvvetleri savaş yılları boyunca Türk hava sahasını her türlü ihlâle karşı korumaya çalıştı. Savaş yıllarında İngiltere, ABD, Almanya, İtalya, Fransa, SSCB vb ülkelerin hava kuvvetlerine ait uçaklar Türk hava sahasını ihlâl ettiler. Türk kara sınırı ve karasuları üzerinde mutlak hakimiyet sağlamak için bu tür ihlâller protesto edildi. Türk hava sahasını ihlâl eden bazı savaş uçakları düşürüldü. Aynı şekilde Türkiye’ye zorunlu iniş yapan savaş uçakları ve askeri personeli uluslararası hukuk gereğince enterne edildi. Bu çalışmada söz konusu ihlâller ve sonuçları üzerinde durulacaktır. Keza bu ihlâller sonucunda Türkiye topraklarına zorunlu iniş yapan savaş uçakları hakkında bilgi verilecektir.Anahtar Kelimeler
İkinci Dünya Savaşı, Türk Hava Sahası, İngiltere, ABD, Almanya, SSCB

Abstract

The Second World War was begun on September 1, 1939 as a result of Germany's aggression under Adolf Hitler. This mass war has spread all over the world. The German armies took over a large part of the European countries in a short period of time. Which counts the independence of other nations no Hitler's troops invaded the Balkans was based on the border with Turkey. The Republic of Turkey has been pursuing an active policy of neutrality during the war and declares that it will give any military response to any aggression against its territory. The Turkish army, which made a military pilgrimage to the Thracian border, began to wait for war. Determined to defend its independence and territorial integrity under all conditions, the Turkish government has been very sensitive about this issue. During the war years, Turkish Armed Forces tried to protect Turkish airspace against all kinds of infringements. During the war years, airplanes from the UK, USA, Germany, Italy, France, USSR etc. have violated Turkish airspace. Such violations were protested to ensure absolute dominance over the Turkish land border and territorial waters. Some warplanes that violated Turkish airspace were shot down. Likewise landing at Turkey warplanes and military personnel were interned in accordance with international law. In this study, the mentioned violations and their consequences will be discussed. Likewise, this violation will be given information about the results of a forced landing combat aircraft engaged in the territory of Turkey.Keywords
The Second World War, Turkish Airspace, England, USA, Germany, USSR

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri